Podceňovanie zdravotnej osvety sa nevypláca

Zasadačka mestského úradu v Poprade patrila minulý piatok konferencii, ktorá dostala názov Zdravé komunity – zdravotná osveta v prostredí segregovaných rómskych lokalít.

Na konferencii sa okrem iných zúčastnili aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Ľubomíra Slušná Franz a predsedníčka Asociácie terénnych zdravotných asistentov Mária Nazarejová. „Keďže som aj koordinátorkou za Prešovský kraj, mám pod sebou 9 lokalít a v každej jednu zdravotnú asistentku, ktorá sa v teréne venuje klientom. V teréne je to rôzne a vyskytujú sa tam rôzne infekčné ochorenia. Momentálne sa šíria ovčie kiahne, máme osadu v obci, cheap jerseys kde má celá osada ovčie kiahne. To je najnovší trend, pretože toto ochorenie sa Rojenie veľmi rýchlo šíri. Potom máme lokality, kde je tuberkulóza, a to vidím ako najhoršie, pretože ide o nebezpečné infekčné ochorenie. Žltačka je v súčasnosti na ústupe. Tuberkulóza bola donedávna iba v jednej lokalite, teraz je v štyroch. Zdravotná situácia sa v osadách zhoršuje,“ uviedla Mária Nazarejová a dodala: „Situácia v osadách sa zhoršuje. Keď s tým nebudeme niečo robiť, nedopadne to dobre.“

Cieľom konferencie bolo poukázať na problémy, ktoré sú v jednotlivých lokalitách. „Možno nie sú až také viditeľné. Keď prídete do osady, vidíte len veci na povrchu. Keby ste išli do hĺbky, videli by ste chudobu a rôzne ochorenia, ktoré nie sú zrejmé. Preto chceme poukázať na to, že v osadách je život najťažší. Je len otázkou času, kedy sa to posunie ďalej. Ochorenia, ktoré sa tam vyskytujú, sú časovanou bombou aj pre majoritu. Ak je v obci osada, v ktorej sú napríklad ovčie kiahne, nie je len Pieninám otázkou času, ale sekúnd, kedy sa to celé prenesie do obce. Obyvatelia osady predsa chodia do školy, na úrady a na nákupy. Máme asistentku, ktorá podchytila vo svojej cheap nba jerseys osade prvú klientku, ktorá mala tuberkulózu. Ak by nebolo jej, tak by o tom nikto nevedel. Infekcia by sa bola šírila ďalej. Naši asistenti sú cheap nfl jerseys priamo zo segregovanej osady a všetkých tam veľmi dobre poznajú. Sú s našimi klientmi v každodennom kontakte. Majú k nim iný vzťah, ako keby tam prišiel cudzí človek,“ vysvetlila Mária Nazarejová a pokračovala: „Východiskom je, aby sme na tieto problémy ukázali, aby si ľudia uvedomili, že ide o veľmi vážne veci. V každom prípade by pomohla podpora projektu. Je jedným z mála, ktorý funguje od roku 2002 a momentálne sa posúva dopredu míľovými krokmi. Vidím la v ňom veľký potenciál a chcela by som požiadať vládu a politické strany, aby neušiel ich pozornosti.“

K zdravotnej osvete v pro­stredí segregovaných rómskych lokalít sa vyjadril aj Peter Pollák: „Ešte pred rokom sme začali Prázdninové uvažovať na tým, že tento program naštartujeme a obnovíme, pretože dva roky bol mŕtvy a bol som rád, keď sa nám ho po roku podarilo dostať do Auto života. Veríme, Akasya že sa nám prostredníctvom neho podarí zabezpečiť lepšiu zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách. Na pol roka sme na tento rok vyčlenili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Momentálne pripravujeme nové programovacie obdobie a chceme financovať pokračovanie tohto projektu na sedem rokov. Situácia v rómskych komunitách sa nezlepšuje. Keď sa robili výskumy pred 5 rokmi – už vtedy bola situácia zlá. Ale bola zlá pred 10 či 20 rokmi, odkedy sa politici odkázany rómskej otázke nevenovali dostatočne. Čím viac budeme podceňovať tento problém, čím menej budeme investovať, tým viac bude zdravie Rómov ohrozovať aj zdravie ostatných obyvateľov tejto krajiny. Ak si niekto myslí, že žltačka neohrozí okrem nich Naturally nikoho, tak je na omyle. Problémom je aj to, že sa prestalo očkovať proti rôznym chorobám. Budeme musieť nájsť spôsob, ako zabezpečiť to, aby ľudia žijúci v katastrofálnych podmienkach boli zaočkovaní proti všetkým chorobám, ktoré ohrozujú obyvateľov tejto krajiny.“