- Podtatranské noviny - http://www.podtatranske-noviny.sk -

Z tatranského prameňa

Z tatranského prameňa 2014 je názov regionálnej súťažnej postupovej prehliadky, ktorá sa uskutoční 22. marca o 10.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.

Súťaž je zameraná na hudobný folklór detí, sólistov tanečníkov a súťaž choreografií folklórnych súborov. Organizátorom tohto zaujímavého podujatia je Prešovský samosprávny kraj a Podtatranské osvetové stredisko.