Kraj ponúka dotáciu mestám a obciam. Na kultúru i šport

Dotáciu chce získať aj Liptovská Teplička na organizáciu folklórnych slávností Pod kráľovou hoľou.

Dotáciu chce získať aj Liptovská Teplička na organizáciu folklórnych slávností Pod kráľovou hoľou.

Prešovský samosprávny kraj (PSK)v tomto roku opäť plánuje poskytnúť dotácie na podporu rôznych aktivít. Pre mestá a obce sú pripravené dva programy – Šport a Kultúra. Ich cieľom je podľa predsedu PSK Petra Chudíka „zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov kraja a tiež podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí, zachovávať kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky na území nášho kraja.“ Suma, ktorá sa má tentoraz rozdeliť, je 270 000 eur. Prešovský samosprávny kraj poskytne dotáciu v limite od 1 000 do 5 000 eur, maximálne však do výšky 80 percent z celkových nákladov projektu. Žiadosti o dotáciu si mestá a obce musia podať najneskôr do 13. mája.

 

Aj na tieto projekty obce a mestá požadujú dotáciu

Liptovská Teplička

na Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou a ďalšie podujatia.

 

Ždiar

na Goralské slávnosti (20. výročie).

 

Spišská Stará Ves

na dokončenie viacúčelového ihriska.

 

Mlynica

na Deň obce