Nová Kežmarská chata už má svoju podobu

Tri dni hodnotila v Kežmarku odborná komisia architektonické návrhy novej Kežmarskej chaty. Presne 95 architektov a architektonických tímov sa prihlásilo do medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásilo občianske združenie Kežmarská chata. „To sa nám neprisnilo ani v najkrajšom sne. Je to akési ohodnotenie našej práce zo strany architektov, ktorí verili, že súťaž je transparentná a robená srdcom,“ skonštatoval Vladimír Moravský z o. z. Kežmarská chata.

KKCH_1miesto foto2

 

Najdôležitejšou požiadavkou na účastníkov súťaže bol fakt, že chata musí byť energeticky nezávislá od zdrojov zvonku. „Keďže tam nie sú žiadne inžinierske siete, bude závislá od vetra, slnka a vody. Z toho sa dokáže pokryť 70 až 80 % jej prevádzky, zbytok je možné nahradiť kogeneračnými jednotkami či spaľovaním biomasy,“ pokračoval Moravský. Kapacita má byť nižšia ako v prípade pôvodnej chaty pri Bielom plese. Po novom by to malo byť 30 pevných lôžok, k tomu ďalších 10 v spoločnej nocľahárni plus ubytovanie pre zamestnancov.

Vyhlasovateľ súťaže kládol veľký dôraz aj na využitie exteriérovej terasy. Keďže súťaž bola medzinárodná, príležitosť využili architektonické tímy z viacerých krajín Európskej únie. Do poroty zasadli členovia známi z odborných architektonických kruhov, ale aj z oblasti energetiky. „Víťazný projekt ešte nie je ten, ktorý bude stopercentne realizovateľný. Porota však musela nájsť taký tím architektov, ktorý je ochotný posunúť sa ďalej a dopracovať projekt do ideálnej podoby,“ doplnil V. Moravský.

KKchata

Vysokou účasťou architektov v súťaži bol nadšený aj predseda hodnotiacej poroty Ján Štempel, uznávaný slovenský architekt a pedagóg žijúci v Prahe: „Projektovať stavbu, ktorá je taká ojedinelá a v takomto prostredí, to sa pošťastí architektom iba raz za jednu generáciu. Je to pre nich veľká výzva. Musí to byť veľmi rozumná stavba, ale zároveň musí mať v sebe čosi, čo pritiahne ľudí a ukáže, že to nie je len obyčajná stavba, ale že to je veľká architektúra. Pričom to neznamená, že to musí byť niečo zvláštne, ale, naopak, aj niečo veľmi jednoduché, no so silným nábojom,“ dodal. (bšl)

Výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže Nová Kežmarská chata

1. miesto: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník, Ing. arch. Ondřej Novosad.

2. miesto: Ing. arch. Martin Lepej, Ing. arch. Martin Bosík, Ing. arch. Filip Krump.

3. miesto: Ing. arch. Michal Hanuščák, Ing. arch. Iveta Kopecká.

3. miesto: architektonický ateliér A11, s. r. o. – Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Norbert Sládečka, Ing. arch. Michal Šimurda.