V kolíske horských vodcov posvätili laná a čakany

V sobotu, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, v podtatranskej obci Nová Lesná už po tretíkrát posvätili horolezecké laná a čakany.

V obci žije veľa horských vodcov a záchranárov, aj preto zvolili takúto formu slávnostného „štartu“ turistickej sezóny.
„Dnešný deň je symbolickým otvorením sezóny. Každý prichádza do Tatier s úmyslom načerpať silu, duchovne pookriať a hlavne bezpečne sa vrátiť domov. Požehnanie horolezeckých lán je prejavom našej viery a uvedomenia si ľudskej krehkosti a závislosti,“ povedal starosta obce Peter Hritz, ktorý sa spoločne s farnosťou Nová Lesná rozhodol zorganizovať túto akciu – na rozdiel od minulých rokov – v komornejšej atmosfére. Posvätenie spojené s bohoslužbou sa uskutočnilo priamo v rímskokatolíckom kostole Zvestovania Pána.

 

Je to veľmi pekné podujatie, kde sa dáva týmto povolaniam určitá vážnosť, honor.

Jozef Janiga, riaditeľ Horskej záchrannej služby

„Nová Lesná patrí medzi jednu z kolísok vodcovstva i záchranárstva na území Vysokých Tatier, celá história týchto nebezpečných povolaní je spätá s podtatranskými obcami. Je to veľmi pekné podujatie, kde sa dáva týmto povolaniam určitá vážnosť, honor a zároveň aj nostalgia, spomienka a hlavne vízia do budúcnosti,“ poznamenal šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. Tretím ročníkom sa z tejto udalosti stáva v obci tradícia, ktorá upevňuje úctu k týmto dôležitým a nápomocným povolaniam.

posvatenie-lan-nova-lesna2
Jednou zo zaujímavostí bolo aj horolezecké lano a čakan posvätené pápežom Jánom Pavlom II. počas jeho návštevy Sliezskeho domu v roku 1995, ktoré bolo pri tejto príležitosti vystavené pre návštevníkov.