Naše školy sa dostali medzi najlepšie na Slovensku

Aktuálny rebríček základných a stredných škôl, ktorý zostavil inštitút INEKO, zaradil popradskú strednú odbornú školu, popradskú obchodnú akadémiu a kežmarskú hotelovú akadémiu medzi desať najlepších stredných odborných škôl na Slovensku.

Medzi najlepšie školy sa dostala aj kežmarská hotelová akadémia. Snímka: Hotelová akadémia Otta Brucknera

Medzi najlepšie školy sa dostala aj kežmarská hotelová akadémia. Snímka: Hotelová akadémia Otta Brucknera

Podľa portálu Ineko.sk sa do TOP10 stredných odborných škôl dostala Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta v Poprade, a to s hodnotením 7,3 a umiestnila sa tak na ôsmom mieste. Oproti minulému roku si skóre vylepšila o 0,2 bodu. Do prvej desiatky sa dostala aj Obchodná akadémia Murgašova v Poprade so skóre 7,2. S rovnakým skóre bodovala aj minulý rok. O niečo lepšie si počínala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku, ktorá skončila na štvrtom mieste s hodnotením 7,4 rovnako, ako minulý rok.

V prípade stredných škôl boli do hodnotenia tohto roku doplnené výsledky písomnej časti externej formy maturít. Aj na základe týchto doplnených údajov bolo zostavené aktuálne celkové hodnotenie škôl, a to s využitím údajov z rokov 2011 až 2014 (novšie údaje s vyššou váhou).

Metodika pritom zohľadňuje nielen výsledky žiakov v celonárodných testoch, ale aj mimoriadne výsledky žiakov (napríklad v olympiádach) a pri stredných školách aj mieru nezamestnanosti absolventov. Do hodnotenia boli pribraté iba tie školy, ktoré mali za posledné 4 roky aspoň 80 testovaných žiakov.

Aktuálny rebríček 10 najlepšie umiestnených slovenských stredných odborných škôl podľa INEKO

1. Obchodná akadémia – Kukučínova 2 – Trnava – 8,1
2. SPŠ elektrotechnická – Plzenská 1 – Prešov – 7,7
3. OA Milana Hodžu – Martina Rázusa 1– Trenčín – 7,5
4. Hotelová akadémia – MUDr. Alexandra 29 – Kežmarok – 7,4
5. Spojená škola SPŠP.HA.ŠG – Slančíkovej 2 – Nitra – 7,4
6. Obchodná akadémia – Jesenského 6 – Považská Bystrica – 7,4
7. SPŠ odevná – Sovietskych hrdinov 369/24 – Svidník – 7,3
8. Súkr. stredná odb. škola – Ul. 29. augusta 4812 – Poprad – 7,3
9. Súkr. HA SD Jednota – Vinohradská 48 – Šamorín – 7,2
10. Obchodná akadémia – Murgašova 94 – Poprad – 7,2