Náš kraj hospodáril najlepšie. A v rámci neho Poprad a Kežmarok

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je aj po roku 2013 najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku.

tatry-hory

O prvú priečku sa delí s Nitrianskym samosprávnym krajom. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené informácie o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie Prešovského kraja je označené ako „dobré“ a má hodnotu 5 na šesťbodovej stupnici. Hranicu štyroch bodov prekonali tiež Bratislavský (4,6) a Žilinský kraj (4,3).

Správa sa ako domácnosť
„Prešovský kraj je síce ekonomicky najslabším regiónom Slovenska, ale nezávislé hodnotenie dokazuje, že aj napriek tomu môžeme dobre hospodáriť. Správame sa ako normálna domácnosť – míňame len toľko, koľko máme. Hodnotenie dokazuje, že je to správna cesta,“ okomentoval výsledky predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Medzi päť najdôležitejších indikátorov finančnej stability samospráv patria základná bilancia, celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitá likvidita. Najvyššie ohodnotenie, skóre 6, získal PSK za záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a 5,8 za dlhovú službu.

Na výpočet jednotlivých indikátorov finančnej stability INEKO sleduje viaceré finančné ukazovatele, ako napríklad bežné a kapitálové príjmy a výdavky, záväzky, bankové úvery a výpomoci, úrokové splátky, pohľadávky, výsledok hospodárenia, neobežný majetok, či počet obyvateľov.

Najviac podporili vzdelávanie
Prešovský samosprávny kraj je s počtom obyvateľov viac ako 815 000 najľudnatejším regiónom Slovenska. Bežné príjmy PSK v roku 2013 dosiahli takmer 146 miliónov eur a výdavky boli o viac ako 11 miliónov eur nižšie (134 miliónov eur). Najviac financií, takmer polovica, smerovala do oblasti vzdelávania, nasledovala doprava a sociálne zabezpečenie. Kapitálové výdavky v tom istom roku presiahli 12 miliónov eur. Úverové zdroje samosprávneho kraja sa oproti predchádzajúcemu roku znížili na 40,2 miliónov eur.

Poprad a Kežmarok sú na tom najlepšie
Z miest Prešovského kraja má najvyššie skóre mesto Poprad (5,4), Kežmarok (5,2), Sabinov (5,0), Podolínec a Svit (zhodne po 4,9). Na opačnom konci rebríčka, s nedostatočným finančným zdravím a hodnotou skóre 2,9, zostal Veľký Šariš. Krajské mesto Prešov má finančné zdravie ohodnotené na 3,4.

Internetový portál o hospodárení samosprávy – regionálnej i miestnej, spustil nezávislý ekonomický inštitút INEKO v roku 2012. Jeho hlavným cieľom bolo prispieť k dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a finančnej stability obcí a vyšších územných celkov. Portál obsahuje úplnú databázu obcí a vyšších územných celkov s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov a to od roku 2006.