Žiaci z „Fischerky“ porazili viac než tristo ďalších škôl

Viac ako 14-tisíc Slovákov sa zapojilo do štvrtého ročníka testovania počítačových zručností. V IT Fitness Teste spomedzi základných škôl na Slovensku prvé miesto získala Základná škola Dr. D. Fischera v Kežmarku.

skola-kezmarok-fischerka-cena

Porovnať vedomosti z IT oblasti medzi jednotlivými základnými školami. To bol hlavný cieľ špeciálneho testu pre základné školy, ktorý bol súčasťou projektu realizovaného IT Asociáciou Slovenska s podporou Európskej komisie.
Celkovo sa do testovania zapojilo 312 základných škôl. Test bol zostavený tak, aby sa ukázalo, kto disponuje vysokými počítačovými zručnosťami už v takomto mladom veku a môže tak uvažovať o štúdiu IT technológií. Testovanie malo zároveň ukázať, v ktorej oblasti by malo byť počítačové vyučovanie na školách posilnené.

Žiaci vyhrali tablety aj kamerový systém
Najintenzívnejšie sa do IT Fitness Testu zapojili žiaci zo Základnej školy Dr. D. Fischera v Kežmarku. Až 380 chlapcov a dievčat svojou účasťou zabezpečilo prvé miesto medzi všetkými ZŠ na Slovensku. „Výsledky testu nám ukázali, v ktorých IT oblastiach musíme so žiakmi na vyučovaní popracovať. Získané ceny v IT Fitness Teste – pripojenie na internet, tablety a kamerový systém – budú výborným pomocníkom pri zefektívňovaní vyučovacích hodín a rozšírenie kamerového systému na škole určite prispeje k ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy,“ uviedla riaditeľka víťaznej školy Iveta Slovíková.

Vyhľadávanie robilo problémy
Z výsledkov testu vyplýva, že žiaci najlepšie výsledky dosiahli v otázkach bezpečnosti. Autori testu predpokladali, že žiaci dosiahnu lepšie výsledky v používaní a kopírovaní vzorcov v tabuľkách. Nižšiu úspešnosť žiaci dosahujú aj pri náročnejšom vyhľadávaní, napríklad v prípade, že je zadaných viac kritérií.
„Na odporúčanie autorov testu by sa učitelia mali viac venovať komplexnejším úlohám, kde je potrebné prepájať jednotlivé poznatky v širších súvislostiach,“ dodáva na margo výsledkov Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska.
Podľa všeobecných výsledkov až 43 % žiakov ZŠ začalo používať počítač už v predškolskom veku a používajú ho viac doma ako v škole, pričom používajú viac tablet ako notebook. Až 39 % žiakov vo veku 7 – 16 rokov sa považuje za pokročilého používateľa IT, ale o štúdium IT prejavilo záujem len 16 %.