Hľadáte dobrú školu? Na gymnáziu sa konala Burza informácií

V Kežmarku sa v utorok 28. októbra konala Burza informácii so zameraním na voľbu povolaní.

Určená bola žiakom základných škôl, rodičom, učiteľom, no zároveň aj širokej verejnosti. Burza sa konala v troch tematických sekciách. V sekcii jedna sa konala prezentácia študijných odborov stredných škôl, v druhej prebiehal cezhraničný informačný deň mládeže a v tretej sekcii s názvom Diskusia za okrúhlym stolom sa riešili odborné témy.

Burza na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, ktorú sme navštívili, bola zameraná na poskytovanie informácii ohľadom možností štúdia na stredných školách z okresu Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča. Školy mali možnosť predviesť to najlepšie, čo ponúkajú pre záujemcov a možno budúcich žiakov práve ich školy. Väčšina škôl si pre prítomných pripravila prezentáciu, prednášku od pedagóga zastupujúceho danú školu, poniektorí dali žiakom možnosť vyskúšať si ich zručnosti v praxi

Žiaci základných škôl pri otázke „Na ktorú školu ste sa rozhodli ísť? odpovedali rôzne, jedni mali školu vybratú už dlhšie, iní stále váhali a dúfali, že im burza dopomôže k správnemu rozhodnutiu, ďalší zase prenechali voľbu na rodičov. Mnoho z nich vyhľadávalo skôr odborné školy, s vidinou, že sa budú menej učiť, na druhej strane iní mali vysoké ambície a za ich dosiahnutie im bola sľúbená finančná odmena práve od rodičov.

Prinášame vám z tejto akcie fotogalériu:

burza-informacii burza-informacii-skoly (1) burza-informacii-skoly (2) burza-informacii-skoly (3) burza-informacii-skoly (4) burza-informacii-skoly (5) burza-informacii-skoly (6) burza-informacii-skoly (7) burza-informacii-skoly (8) burza-informacii-skoly (9) burza-informacii-skoly (10) burza-informacii-skoly (11) burza-informacii-skoly (12) burza-informacii-skoly (13) burza-informacii-skoly (14) burza-informacii-skoly (15) burza-informacii-skoly

(aju)