Vysadia takmer osemsto stromov

V Poprade vrcholí náhradná výsadba 755 stromov.

Strom-vysadba-poprad

Tú nariadilo mesto spoločnosti Multi Veste Slovakia 2 za výrub 210 stromov a krovín v okolí schátranej budovy bývalého Prioru na Námestí sv. Egídia, na mieste ktorej teraz stavia obchodné centrum Forum.

V súlade s rozhodnutím mesta mala spoločnosť zrealizovať náhradnú výsadbu do 30. apríla 2013. Keďže v stanovenom termíne k nej nedošlo, samospráva postúpila vec na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý svojim rozhodnutím nariadil náhradnú výsadbu zrealizovať najneskôr do 30. septembra 2015.

Stretli sa už v októbri
Už v polovici októbra sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúceho oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Poprade so zástupcom investora a dodávateľa náhradnej výsadby, počas ktorého boli priamo v teréne prezentované lokality určené na náhradnú výsadbu. „S výsadbou v 32 určených lokalitách na území mesta Poprad, ktoré boli vyberané aj podľa výsledkov ankety medzi obyvateľmi, začal investor v novembri. Limitujúcim prvkom pri výsadbe bol predovšetkým výskyt podzemných sietí a vyjadrenia ich správcov. Vysadené boli ihličnaté stromy minimálne dva metre vysoké a listnaté stromy vysoké minimálne 2,5 metra s obvodmi kmeňov minimálne desať centimetrov. Všetky vysadené stromy boli s koreňovým balom so zemou a z troch strán stabilizované drevenými kolmi,“ uviedol Marek Bystrý z oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Poprade. Povinnosťou spoločnosti Multi Veste Slovakia 2 je okrem výsadby aj zabezpečenie starostlivosti o zálievku a výmenu uhynutých stromov počas najbližších troch rokov.