Mojimi prioritami sú povodne i nemocnica, tvrdí Ferenčák (+fotogaléria z inaugurácie)

Ján Ferenčák miesto prednostu Okresného úradu v Kežmarku vymenil za primátorský post. A v prvom príhovore ostro kritizoval problémy mesta.

inauguracia-jan-ferencak-kezmarok-primator-putacia

V príhovore počas vašej inaugurácie ste zvolili ostré slová v súvislosti s problémami Kežmarku. Ktorý z nich považujete za najpálčivejší?
Priorita je vždy bezpečnosť a zdravie, to, čo ohrozuje životy a majetok občanov. Pre Kežmarok je to teda problém povodní. Potrebujeme sa tiež pozrieť na to, ako funguje kežmarská nemocnica.

Spomínali ste aj Domov dôchodcov Náruč. Akým spôsobom chcete zasiahnuť tam?
Zasiahlo už bývalé vedenie, keď odvolalo riaditeľku. Je tam teraz poverená pani riaditeľka a bolo vypísané výberové konanie. Budem sa snažiť spolu s komisiou vybrať takého uchádzača, ktorý bude prosociálny a bude sa snažiť rozvíjať toto zariadenie.

Sám ste tvrdili, že Kežmarok niekoľko rokov stagnoval. Ako chcete zmeniť túto situáciu?
Iná cesta ako práca nie je. Je to však o práci nás všetkých. Vyzval som poslancov, rodákov a priateľov Kežmarku, aby sa zastali mesta a boli nám nápomocní pri všetkých rozvojových projektoch, ktoré potrebujeme spraviť.

Čo atraktivita mesta pre investorov? Tá je tiež veľmi dôležitá.
Zamestnanosť bola jedna z mojich priorít, keď som bol prednosta okresného úradu. Podarila sa nám investičná pomoc pre spoločnosť Treves, dotiahnuť investora, ktorý rozšíril svoje prevádzky. Táto spoločnosť momentálne investuje prostriedky nielen z vlády, ale aj z vlastných zdrojov a predpokladám, že v najbližšom období dôjde k otvoreniu prevádzky v Kežmarku. Hovoríme o niekoľkých stovkách pracovných miest. Druhou je spoločnosť Deltrian, s ktorou intenzívne komunikujem už asi rok a hľadáme cestu, aby spoločnosť rozšírila svoje investície aj v budúcnosti. A intenzívne komunikujem s ďalšími dvoma investormi.

Ako chcete zvýšiť aktraktivitu mesta pre turistov? Kežmarok má veľký historický potenciál, nových, moderných atrakcií však veľa nepribudlo.
História Kežmarku je nezastupiteľná. Potrebujeme však zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými inštitúciami, či už na úrovni VÚC alebo mesta. Druhá dôležitá vec je, že musíme zvýšiť aktivitu v spolupráci s okolitými mestami v našom regióne.

Čo by ste popriali do štyroch rokoch v novej funkcii primátorovi Popradu Jozefovi Švagerkovi a primátorovi Svitu Miroslavovi Škvarekovi?
Veľa, veľa šťastných rozhodnutí. Aby priniesli do miest rozvoj, aby boli so svojou prácou spokojní nielen oni, ale aj ich voliči. Ale predovšetkým pevné zdravie, pretože bez neho sa môžeme snažiť, ako chceme, ale nepôjde to. Prajem im tiež príjemné prežitie vianočných sviatkov a oddychu. Od Nového roku nás totiž čaká veľa práce.