Zomrel dlhoročný pedagóg a riaditeľ gymnázia

KEŽMAROK
Vo veku 83 rokov zomrel 9. januára Mikuláš Kolesár, učiteľ a neskôr aj riaditeľ kežmarského gymnázia.
Po ukončení štúdia na vysokej škole bol v roku 1955 pridelený ako učiteľ na jedenásťročnú strednú školu – dnešné Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarku. Po piatich rokoch pôsobenia sa stal zástupcom riaditeľa školy a v roku 1962 bol vymenovaný za riaditeľa školy, ktoré sa až neskôr stalo gymnáziom. Pod Kolesárovým takmer 30-ročným vedením škola prešla viacerými významnými zmenami.
V školskom roku 1961/1962 sa vtedajšia Jedenásťročná škola zmenila na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu – SVŠ. Za jeho pôsobenia v roku 1969 dostala škola čestný titul Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava. Pričinil sa tiež o to, že v roku 1975 bola otvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy zameraná na zjazdové lyžovanie s celoslovenskou pôsobnosťou.
„Ak pán prezident Kiska vo svojom príhovore na otvorení školského roku 2. septembra   hovoril o kežmarskom gymnáziu v časoch normalizácie a totality ako o škole, ktorá bola ochotná prijať aj tzv. problémových, spoločensky nespoľahlivých žiakov alebo žiakov z nábožensky založených rodín, hovoril hlavne o pánovi Kolesárovi,“ tvrdí súčasná riaditeľka gymnázia Danie­la Mihóková. Súčasná riaditeľka ho poznala ako riaditeľa počas jej štúdia na gymnáziu i ako kolegu od roku 1996 do roku 2002.
„Ako študentka som vnímala pána riaditeľa ako vážneho, a predsa s jemným úsmevom a láskou v očiach. Prísneho, ale nadovšetko spravodlivého človeka, ktorý vždy vážil slová, na prvom mieste bol uňho vždy žiak. Všetky školské prehrešky riešil objektívne, spravodlivo, prísne, ale vždy s ohľadom na žiaka. Cítili sme vždy, že je tu pre nás, že nám chce dobre, že tú svoju prísnosť občas iba predstiera,“ spomína na Mikuláša Kolesára riaditeľka Daniela Mihóková.
Aj po roku 2002 pôsobil ako externý profesor latinského, ruského jazyka a občianskej náuky. Posledná rozlúčka s Mikulášom Kolesárom sa uskutočnila minulý štvrtok v Kežmarku.