Zamagurské folklórne slávnosti budú trvať kratšie

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili skrátenie Zamagurských folklórnych slávností i vznik nových parkovacích miest.

snímka: archív PN

snímka: archív PN

Štyri a pol hodiny rokovalo minulý štvrtok mestské zastupiteľstvo o programe, ktorý obsahoval spolu 23 bodov. „Schválili sme niekoľko dôležitých zmien. Základná umelecká škola sa stáva štvrtou organizačnou zložkou spojenej školy. Doposiaľ túto aktivitu zabezpečovala pre oblasť Zamaguria ZUŠ Spišská Belá,“ informoval primátor Spišskej Starej Vsi Jozef Harabin. Okrem iného by sa teda miestna ZUŠ-ka mala od septembra tohto roku rozšíriť o nové odbory. K hudobnému by tak mali pribudnúť aj tanečný, výtvarný a literárno-dramatický.

Pribudne 50 parkovacích miest
Ďalšie opatrenie sa týkalo sídliska Magura 2. „Na tomto sídlisku sa vybudujú nové obslužné komunikácie, vytvoria sa miesta pre radové garáže a nové parkoviská aj pre potreby firmy Zastrova. Spolu má pribudnúť asi 50 parkovacích miest,“ uviedol ďalej primátor. Poslanci tiež schválili dotácie viacerým občianskym združeniam, medzi ktoré patrí napríklad folklórny súbor Maguranka, dobrovoľní hasiči či lyžiarsky oddiel. Podľa primátora mesta nebolo vyhovené žiadostiam v plnej miere, dotácie však spolu dosiahli výšku 11 300 eur.
Jedným z bodov programu bola aj personálna otázka, keďže doposiaľ nebolo obsadené miesto prednostu mestského úradu. Po novom bude túto fuknciu zastávať Ján Kurňava.

Folklór sa rozdelí medzi sobotu a nedeľu
Dôležitá zmena sa dotkla aj Zamagurských folklórnych slávností. Tento rok organizátori chystajú už 39. ročník tejto kultúrnej akcie. Novinkou však bude skrátenie slávností o jeden deň, teda dramaturgia sa v štyroch programových blokoch rozdelí medzi sobotu a nedeľu.
Poslanci taktiež prijali opatrenia na zlepšenie úverových podmienok mesta a rozpočtové opatrenia týkajúce sa jeho kapitálových výdavkov.