Naše farmy bojujú s nízkymi cenami mlieka

Biofarma Šuňava, Važec, Východná, Mengusovce. Tieto štyri farmy sa spojili, aby svoje mlieko v bio kvalite predávali výhodnejšie.

snímka: archív družstva

snímka: archív družstva

To, čo ich spája, je odbytové družstvo BioTatry. Zaujímavosťou je, že je jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré združuje výrobcov mlieka bio kvality. Spolupracujú už od roku 2013. Toto spoločenstvo zabezpečuje a sprostredkúva predaj mlieka ďalším spracovateľom. Na Slovensku síce pôsobí viac odbytových družstiev, ktoré sprostredkúvajú predaj, ale iba BioTatry je zamerané výlučne na bio kvalitu.

Jedným z dôvodov, prečo toto zoskupenie vzniklo, je aj snaha predať svoju produkciu za lepšiu cenu ako doteraz. Farmy majú totiž už dlhodobo v tejto oblasti problém. „Mlieko je vo všeobecnosti dotovaná surovina. Ceny v celej Európe nie sú dostačujúce,“ hovorí Miroslav Szabo, predseda odbytového družstva BioTatry. V januári tohto roku sa cena surového mlieka dokonca prepadla na úroveň z roka 2012.

Farmári združení v BioTatry však získavajú predajom o približne 25 percent viac než predtým. „Biokonzument na Slovensku nie je ochotný a asi ani schopný zaplatiť bio výrobky. To následne spôsobuje, že naši partneri, slovenské spracovateľské firmy, ich nie sú schopné predať v dostatočnom množstve. A teda logicky ani nebudú kupovať túto surovinu. A tak mliekarne od týchto fariem kupovali v minulosti mlieko iba ako obyčajné, napriek tomu, že to bolo v kvalite bio. My ho teraz predávame do zahraničia, kde je situácia iná z rôznych dôvodov. Dokážu za túto vstupnú surovinu zaplatiť viac,“ vysvetľuje ďalej Szabo a dodáva: „Najsmutnejšie je, že rozdiel medzi naším trhom a trhom v západnej Európe je taký veľký, že aj po zaplatení nákladov na logistiku sa jeho vývoz oplatí.“

Predávať chcú najmä u nás
Väčšina mlieka zo Šuňavy, Važca, Východnej a Mengusoviec, čo činí takmer 5 miliónov litrov mlieka ročne, tak paradoxne putuje za hranice Slovenska. „Momentálne sa vyváža do Nemecka a Talianska. Našou dlhodobou stratégiou je, aby sme predávali výrobky najmä na Slovensku. Stále sa však točíme v bludnom kruhu, a tým je cena. Momentálne BioTatry vyváža do zahraničia takmer sto percent svojej produkcie. V priemere je to tak 80 percent celkového množstva mlieka.

Mlieko nedokážu predať
Eko alebo bio produktom sa môže nazývať iba výrobok, ktorý pochádza z ekologického poľnohospodárstva. Takéto farmy musia spĺňať prísne stanovené štandardy chovu aj spracovania produktov. Cieľom je produkovať potraviny, ktoré sú ekologicky čisté bez použitia chémie a v súlade s prírodou.

„U nás však biotovaru ľudia neveria. V krajinách, kde vyvážame, je osveta a propagácia v tomto smere činná. A pritom, paradoxne, Slovensko patrí medzi jedny z najprísnejších v kontrolách ekologického poľnohospodárstva. Chceli by sme, aby sa ľudia na Slovensku dozvedeli, že bio nie je nezmysel. Robili to tak naši starí rodičia. Bio je návrat k tomu tradičnému, čistému a bez prísad. Naše mlieko je na veľmi vysokej úrovni. Ako povedali naši nemeckí kolegovia, ani oni sami by nedokázali vyrobiť také ekologicky čisté mlieko ako my tu. A my ho musíme vyvážať aj do Nemecka, z čisto prozaických dôvodov, lebo ho tu nedokážeme predať. Každá z našich fariem je intenzívne kontrolovaná. Kritériá sú veľmi prísne, čo ale nie je zlé. Čo závidíme talianskym farmárom je, že keď taliansky farmár vyrobí syr a predá ho na farme, neplatí zaň DPH ani daň a to ho robí konkurencie schopným aj voči veľkým supermarketom. A pritom je to iba v legislatíve. To by bola veľká podpora poľnohospodárstva,“ uzatvára Szabo.