Okresný úrad v Poprade čaká rekonštrukcia

Po zámene časti areálu bývalých Dukelských kasární v Poprade za budovu okresného úradu v závere minulého roku pripravuje ministerstvo vnútra rekonštrukciu budovy a následné sťahovanie všetkých odborov do budovy okresného úradu.

Vyše 80-ročnú budovu Okresného úradu v Poprade čaká rekonštrukcia. Snímka: rov

Vyše 80-ročnú budovu Okresného úradu v Poprade čaká rekonštrukcia. Snímka: rov

Podľa informácií z tlačového odboru ministerstva vnútra pri tvorbe klientskeho centra, v ktorom budú mať zastúpenie všetky agendy špecializovanej štátnej správy, dnes sídliace mimo budovy okresného úradu, bude potrebné ich presťahovanie pod jednu strechu. Preto pri zriaďovaní klientskeho centra je potrebné počítať aj s nutnosťou presťahovania odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného odboru a katastrálneho odboru.
V súčasnosti sa vyhotovuje projektová dokumentácia na stavebné úpravy priestorov pre zamestnancov oddelení a odborov klientskeho centra – supervízor, pokladňa, matrika, podateľňa, ako aj priestory pre odbory, ktoré sa majú do budovy okresného úradu presťahovať. So stavebnými prácami sa začne po výbere dodávateľa formou verejného obstarávania v druhej polovici roka 2015. Rozpočet na stavebné úpravy zatiaľ nie je dokončený. „Konkrétne náklady stavebných úprav budeme poznať po vyhodnotení verejného obstarávania a výbere dodávateľa,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva vnútra. V rámci stavebných úprav dôjde k zmene dispozičného riešenia existujúceho prízemia okresného úradu. Súčasťou stavebných úprav bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu či sociálnych zariadení pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Až po ukončení stavebných úprav sa do objektu okresného úradu začnú sťahovať jednotlivé odbory.
Pred časom sa v Poprade objavili úvahy o možnosti prebudovať nedokončené obchodné centrum Horse na administratívne centrum, kde by boli sústredené viaceré štátne či samosprávne úrady. Táto myšlienka nie je pre ministerstvo vnútra aktuálna. „Pre potreby klientskeho centra a presťahovania všetkých odborov okresného úradu je dané riešenie (rekonštrukcia objektu okresného úradu – pozn. red.) postačujúce. O kúpe Obchodného centra Horse ministerstvo vnútra neuvažuje,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.
Budovu Okresného úradu v Poprade otvorili v roku 1932. Hlavná budova je dielom architekta Milana Michala Harminca. Až do roku 2014 bol okresný úrad v týchto priestoroch v podnájme. (rov)