Primátor Popradu hodnotil prvých sto dní

Minulý týždeň, 11. marca, uplynulo sto dní, odkedy nastúpil do funkcie primátora Popradu Jozef Švagerko. Sto dní býva čas, ktorý sa necháva politikom na rozbeh a pri tejto príležitosti sa zvyknú robievať prvé hodnotenia. Urobil tak aj nový popradský primátor Jozef Švagerko, ktorý na včerajšej tlačovej besede zhodnotil obdobie od nástupu do funkcie.

Nové vedenie mesta má za sebou prvých 100 dní vo funkcii. Snímka: red

Nové vedenie mesta má za sebou prvých 100 dní vo funkcii. Snímka: red

„Keď som nastupoval do funkcie, spomínal som ekonomický, právny a procesný audit,“ povedal Jozef Švagerko. Mesto Poprad je podľa neho ekonomicky stabilné, dobré a silné mesto. V rezervnom fonde mesta bolo ku koncu roka 2014 okolo 8,5 mil. eur. „Ekonomické zistenie je aj o tom, že máme vyše jedného milióna eur pohľadávok, s čím treba niečo robiť,“ dodal primátor. Dôležitejším zistením právneho auditu je však aj skutočnosť, že mesto musí mať nachystaných asi 3,5 mil. eur na súdne spory. Najväčšia suma súvisí s Domom služieb, kde istina predstavuje vyše 443-tisíc eur, ale „príslušenstvo“ už presahuje 1,155 mil. eur a trovy konania ďalších 180-tisíc eur. Ďalší veľký balík súvisí s HC Lev, konkrétne „skyboxy“ na zimnom štadióne. Ide o sumu 956-tisíc eur. Tieto sumy však každým dňom narastajú. Ďalších okolo 200-tisíc súvisí s veľkoplošnou obrazovkou na zimnom štadióne. Právny audit poukázal aj na ďalšie nedoriešené spory. Príkladom je menovanie, resp. nevymenovanie riaditeľky základnej školy v Matejovciach, súdne spory súvisiace s mestskou políciou. „Ide síce o pracovno-právne vzťahy, ale vyplývajú z nich povinnosti ako náhrada mzdy,“ dodal Jozef Švagerko. Výsledkom procesného auditu bude aj nová organizačná štruktúra mestského úradu, ktorá začne platiť začiatkom apríla.
K zásadným zmenám by malo dôjsť na odbore výstavby a na oddelení kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta.

Prekvapili kalamita a hokejisti
Nepríjemným prekvapením prvých sto dní bola snehová kalamita na prelome januára a februára. „Ak máme organizáciu Správa mestských komunikácií, tak sa predpokladá, že ak dôjde k takejto situácii, tak sa zdvihne telefón a všetko funguje. To bolo nepríjemné zistenie,“ povedal primátor. Okrem toho, že napadlo veľké množstvo snehu, prišla do toho univerziáda a tiež skutočnosť, že takmer tretina ciest v meste, najmä hlavné ťahy, patria do správy Prešovského samosprávneho kraja. „Nedokázali sme predpovedať, že riaditeľ SMK vážne ochorie, ako sa to stalo a tiež, že jeho zástupca mal vážne rodinné udalosti, ale robilo sa, čo sa mohlo a dalo,“ dodal Švagerko. Pre primátora bolo tiež prekvapením, že až donedávna sa za jedným stolom nestretli predstavitelia Správy mestských komunikácií, Správy a údržby ciest PSK a Národnej diaľničnej spoločnosti. Napriek mnohým negatívnym reakciám verejnosti možno podľa primátora konštatovať, že počas kalamity neskolabovala žiadna škola, žiaden podnik neprerušil výrobu, nebolo hlásené žiadne vážne zranenie, prípadne smrteľná nehoda. Pozitívom kalamity podľa primátora bolo, že v Poprade bola za posledné roky jedna z najkrajších zím. Príjemným prekvapením prvých sto dní boli popradskí hokejisti. „Jedna z príjemných vecí bola, že sme postúpili cez Zvolen, to je úspech,“ povedal primátor k postupu hokejistov do semifinále hokejovej extraligy. Najväčšiu radosť má primátor z toho, že mesto Poprad má neskutočný potenciál cestovného ruchu a rozvoja. Za prvých sto dní sa podľa neho tiež ukázalo, kto má skutočný záujem o mesto.

Naštartovali sa viaceré projekty
Za veľké pozitívum prvých sto dní považuje Jozef Švagerko sfunkčnenie Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad. „Hovorili sme o nej dva roky, posledného trištvrte roka sa pripravovala a počas troch mesiacov, čo som tu, už rada mesiac funguje,“ povedal primátor. Ďalší pokrok by mala priniesť zmena organizačnej štruktúry mestského úradu, hlavne odbor výstavby, ktorý by mal podľa primátora viac slúžiť pre ľudí. „Ideme do takých výziev, ako je územný plán mesta, riešenie Námestia sv. Egídia, Dukelské kasárne, Horse, jazdecký areál, Kvetnica, a postupne aj ďalšie projekty,“ uviedol primátor.
Pre ďalší rozvoj mesta je nevyhnutné naštartovať bytovú výstavbu. „Chceme ísť do Juhu IV, známy aj ako Nový Poprad, ako to bolo prezentované už pred piatimi rokmi,“ povedal primátor. Aj v ankete, ktorú mesto pred časom zorganizovalo bol najväčší záujem o kombináciu bytovej výstavby a výstavby rodinných domov. Zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie o Dukelských kasárňach na sídlisku Západ. Úvahy sú rôzne. Jedno z riešení je vyhradiť časť areálu pre bytovú výstavbu.
V oblasti cestovného ruchu mesto nadviazalo spolupráci nielen s talianskym mestom Bassano del Grapa a okolitým regiónom, ale zintenzívnilo aj spoluprácu v rámci regiónu. V apríli sa pripravuje podpis memoranda o spolupráci medzi spišskými okresnými mestami. Zamerané by malo byť najmä na oblasť cestovného ruchu, šport, kultúru a spoločenské podujatia. „Budeme sa vzájomne podporovať mediálne, výmenou súborov na jednotlivých podujatiach či koordináciou jednotlivých podujatí,“ uviedol Švagerko.
Veľa si primátor sľubuje od zriadenia „fakulty technického inžinierstva“ v rámci Univerzity Mateja Bela. Nová fakulta s akreditáciou by mohla začať fungovať od školského roku 2016/17. Do prípravy fakulty technického inžinierstva sú zapojené viaceré veľké fabriky v okrese Poprad, ktoré by si mali povedať, akých odborníkov potrebujú.

Podpora športu má význam
V oblasti športu sa podľa primátora začalo pracovať na aktualizácii Koncepcie rozvoja športu. „Oprášili sme koncepciu z roku 2008. Momentálne mapujeme olympijské športy, športy, ktoré akceptuje olympijský výbor a ostatné športy. Vždy je lepšie hrať o špicu, ako konštatovať, že nejdeme ďalej, lebo hráči nemajú zaplatené alebo sú tam dlhy. Chcem to otočiť, že podpora športu nie je niečo zlé a nie sú to vyhodené peniaze do vzduchu,“ povedal Švagerko. Aj mladí športovci musia mať podľa primátora vzory. Dôležité bude nastavenie pravidiel. Mesto bude tiež chcieť mať svojich zástupcov vo funkčných orgánoch klubov. Nové pravidlá by mohli platiť už od jesene tohto roku.

Káva s primátorom
Od nástupu absolvoval primátor stovky stretnutí s občanmi mesta priamo na mestskom úrade. Tieto stretnutia rozdelil primátor do troch skupín. V prvej skupine sú ľudia, ktorí hľadajú prácu, prípadne si riešia problém s bývaním. V druhej skupine sú ľudia, ktorí prídu s nápadmi a návrhmi na riešenie problémov. V tretej skupine sú ľudia, ktorí chcú len vidieť primátora a potriasť mu rukou. „Primátor má byť občan ako každý iný. Tieto stretnutia ostanú. Maximálne sa presunú možno na štvrtok, keďže piatky sú niekedy spojené s vycestovaním,“ povedal primátor.
Záverečné hodnotenie vystavia novému vedeniu mesta voliči po štyroch rokoch v komunálnych voľbách. (rov)