Platené parkovanie na letisku stále vyvoláva otázniky

Od začiatku roka rezonuje pod Tatrami téma spoplatnenia vjazdu na parkovisko pred Letiskom Poprad-Tatry.
Po desaťročiach, kedy bolo parkovanie pred letiskom zadarmo, sa koncom roka 2014 objavili na príjazdovej ceste rampy. Každý, kto chce prísť na letisko čo i len na päť minút, musí zaplatiť za vjazd na parkovisko. „Spoplatnenie za vjazd je v prípade malého regionálneho letiska postavené na hlavu. Letisko, ktoré má jednu pravidelnú linku, zarába na parkovnom,“ sťažuje sa jeden z našich čitateľov. Podobných kritických hlasov sme zaznamenali v redakcii viac, preto sme o vysvetlenie požiadali riaditeľku popradského letiska Ivanu Herkeľovú.

Zatiaľ v skúšobnej prevádzke
Od začiatku roka 2015 začala na letisku skúšobná prevádzka nového parkoviska. Výstavbu nového parkoviska si vyžiadali sťažnosti cestujúcich na nedostatok parkovacích miest a chýbajúci systém parkovania, informovala riaditeľka Letiska Poprad-Tatry Ivana Herkeľová. Súčasťou výstavby nového parkoviska bolo zvýšenie počtu parkovacích miest a zavedenie parkovacieho systému. Skúšobná prevádzka je zameraná na odstránenie technických problémov fungovania parkovacieho systému, ako aj na objektívne nastavenie spoplatnenia parkovania. Počas skúšobnej prevádzky správa letiska monitoruje názory cestujúcej verejnosti na funkčnosť parkovacieho systému, ako aj na spoplatnenie parkovného.
V rámci skúšobnej prevádzky zaplatia vodiči za vjazd na parkovisko jedno euro na celý deň, pričom vstup na parkovisko je spoplatnený od prvej minúty. Za dva dni parkovania zaplatí motorista tri eurá, za týždenné státie zaplatí cestujúci 17 eur. Tieto ceny sú podľa Herkeľovej neporovnateľné s inými letiskami. Po skončení skúšobnej prevádzky letisko vyhodnotí nielen funkčnosť parkovacieho systému, ale aj finančnú stránku a názory a pripomienky cestujúcej verejnosti. Na základe uvedených výstupov vedenie spoločnosti zváži ponechanie pôvodného systému alebo pristúpi na zavedenia krátkodobého bezplatného vstupu na parkovisko, na vystúpenie a nastúpenie osôb, s navýšením parkovného v ďalších hodinách.
„Na základe požiadaviek pasažierov sme pristúpili k zazmluvneniu taxislužby, pretože jednotliví taxikári nerešpektujú a nedodržiavajú rovnaké ceny pre domácich a zahraničných pasažierov. Akonáhle počuli anglicky hovoriaceho cestujúceho, taxa bola úplne iná, na čo sa mnohí cestujúci sťažovali,“ povedala Herkeľová. Zmluvná taxislužba má garantované rovnaké ceny pre všetkých cestujúcich. Riaditeľka priznáva, že súčasný systém parkovného je nastavený tak, aby ho nemohli zneužívať niektorí taxikári. Každé letisko si nastavuje systém parkovného podľa vlastných potrieb a neexistuje jediné riešenie pre všetky letiská.

Parkovné je zdroj príjmov
Výber parkovného predstavuje príjem pre letisko. „Letisko si musí na seba zarobiť. Podľa nariadenia Európskej komisie bola v roku 2014 ukončená štátna pomoc pre letiská. Dotácia od štátu na prevádzku letiska by bola neoprávnená pomoc. Letisko si môže zarobiť len z leteckej a neleteckej činnosti. Parkovisko je jeden zo zdrojov príjmu,“ uviedla Herkeľová. Letisko podľa riaditeľky už nie je, okrem bezpečnostnej a protipožiarnej ochrany, oprávnené žiadať štát o dotáciu. Prostriedky, ktoré investovali do výstavby parkoviska, sa môžu letisku vrátiť len z výberu parkovného. (rov)

Článok bol publikovaný v PN č. 12, 17.3.2015