Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi: Aj toto sa udialo

kezmarok-hrad-pohladnica

* Najmä do Veľkej prichádzali vo väčšom počte utečenci z Poľska, ktorí utekali pred postupujúcimi vojskami ruskej armády. V tom čase však už bola ruská ofenzíva zabrzdená, na nejaké definitívne usadenie sa teda Poliaci nepomýšľali.

* Obsiahle vojnové moratórium na viaceré základné finančné a hospodárske aktivity bolo prijaté 1. augusta 1914 a pravidelne bolo predlžované. Tentoraz od 1. apríla do konca júla. Určite sa nepotešili jeho rozšíreniu a predĺženiu tí, ktorí upísali štátu vojnové pôžičky, lebo tie boli moratóriom z 25 percent umorené.

* Kežmarské dámy opäť prejavili svoju štedrosť k pacientom vojenského špitála, keď na začiatku apríla priniesli finančný dar na prevádzku. K nemu zo zbierky pridali aj 27 litrov vína a 975 kusov cigariet. Osobitný dar ešte priniesli pre oddelenie liečby týfusu.

* Poručíka 25. pešieho pluku Heinricha Römera, syna vrchného lesníka z javorinského panstva, vyznamenal cisár za statočnosť v boji Vojnovým krížom III. triedy.

* Napriek vojne vyšlo ďalšie číslo časopisu Turisták lapja, orgánu Uhorského turistického spolku. Okrem iného boli zverejnené aj údaje o rozpočte, z ktorých sa dočítame, že Téryho chata dostala dotáciu na činnosť vo výške 25 tisíc korún.

* Všetky periodiká priniesli začiatkom apríla naliehavé varovanie, aby si občania dávali pozor na dvojkorunové bankovky, pretože sa rozmohlo ich falšovanie a mnohé z falošných sa dostali do obehu.

* V Poprade sa v apríli rozbehla veľká diskusia – o tržnici. Všetkým sa totiž zdalo, že je situovaná mimo „mestský ruch“, ale nik poriadne nevedel, kde by bola najvhodnejšia. Napokon usúdili, že za zvonicou.

* S veľkou kampaňou sa pripravovalo opätovné zavedenie rýchlika Poprad – Budapešť, čo sa napokon 11. apríla aj stalo. Vlak odchádzal z Budapešti o 6.50 h, do Popradu mal príchod o tretej popoludní.     (arg)