Historický kalendár

» 30. apríla zomrel evanjelický farár, historik a pedagóg Kristián Genersich (3. 1. 1759 Kežmarok – 30. 4. 1825 Kežmarok). Druhý z dvojice významných kežmarských bratov Genersichovcov študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, Debrecíne, aby sa naučil po maďarsky a vo Vyšnej Slanej. Tu sa naučil po slovensky. Potom študoval v Bratislave, Jene, Gőttingene a Utrechte. V rokoch 1786 až 1789 bol profesorom kežmarského lýcea, r. 1789 kazateľom, potom evanjelickým farárom a seniorom v Kežmarku.
Venoval sa vlastivednému bádaniu v Karpatoch, najmä v Tatrách. Botanizoval, zbieral minerály a vypracoval katalóg ku geologickej zbierke. Zemepisnými, botanickými a mineralogickými článkami prispieval najmä do Bredeckého Beitrage zur Topographie. Knižne vyšla jeho práca o Karpatoch s osobitným zreteľom na Tatry. Spracoval dejiny Kežmarku v neprekonateľnej monografii Merkwürdigkeiten der Königlichen Freysatadt Késmark…I. – II. Košice – Levoča 1804. V rukopise ostala jeho práca o dejinách mesta, zasadených do širších spišských a východoslovenských relácií. Bol dopisujúcim členom Mineralogickej spoločnosti v Jene.
»
3. mája zomrel obchodník, poľnohospodár, priekopník turistiky, horolezec a statkár Eduard Dávid Blasy (3. 5. 1820 Veľká-Poprad – 25. 6. 1888 Veľká-Poprad). Základné vzdelanie získal v rodnom meste. Po štúdiu na kežmarskom gymnáziu mal v úmysle stať sa obchodníkom. V roku 1834 prijal miesto praktikanta u Steinhausza v Levoči. Nečakane mu však v roku 1841 zomrel otec Dávid a to urobilo koniec jeho obchodníckej kariére. Za aktívnu účasť v revolučnom vrení meruôsmych rokov si odsedel pár mesiacov väzby. Keď ho v roku 1850 prepustili, oženil sa s Lujzou Máriou Sziftovou z Kežmarku. Dlhé roky bol starostom Veľkej a kurátorom miestnej evanjelickej cirkvi. Založil a viedol hasičský zbor. Bol členom výboru Uhorského karpatského spolku, inicioval výstavbu niektorých tatranských chodníkov a podieľal sa na terénnom školení tatranských horských vodcov. Patril medzi zakladateľov a priaznivcov bývalého Tatranského múzea vo Veľkej.
Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.