Na slovíčko so starostom… Hozelca

Hlavnou prioritou je pre nás dokončenie kanalizačnej prípojky, čo je síce dlhodobý projekt, ale verím, že sa to podarí budúci rok. Máme už prísľub od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Pozitívom je, že sme v marci schválili územný plán obce, ktorý je veľmi dôležitý a strategický a pracovalo sa na ňom roky. Máme rozpracovaných viac projektov, napríklad detské multifunkčné ihrisko a rekonštrukciu Domu smútku, ďalej zateplenie materskej škôlky a výmenu strechy či led osvetlenie celej obce. Chcem tiež spomenúť našu brigádu v Hozeleckej doline, kde sme vyzbierali kontajnery odpadkov a pekne ďakujem obci Gánovce, ktorá bola veľmi nápomocná. Najbližšiu sobotu budeme stavať obecný máj a 27. júna chystáme akciu Vitaj leto pre všetkých obyvateľov.

Jozef Pavligovský, starosta obce Hozelec