Po dvoch rokoch sa skončili práce na diele Majstra Pavla

Hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči už môžu návštevníci obdivovať v plnej kráse.

Hlavný oltár v chráme sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla. Snímka: rov

Hlavný oltár v chráme sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla. Snímka: rov

Reštaurátori z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči ukončili viac ako dva roky trvajúce práce na obnove tohto diela. „Práce začali na jeseň 2012 prieskumnými prácami. V roku 2013 sme ukončili reštaurovanie nadstvaby oltára a prislúchajúcej sochárskej výzdoby. V roku 2014 pokračovali práce na hlavnej oltárnej skrini s kompletnou sochárskou výzdobou,“ priblížil postup prác vedúci ORA Ivan Tkáč

Práce sa natiahli do Veľkej noci
Ako posledná prišla na rad predela s asi najznámejším výjavom Poslednej večere od Majstra Pavla z Levoče. Kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam sa práce na predele predĺžili takmer až do tohtoročnej Veľkej noci. Keďže časť prác nemohli reštaurátori robiť v ateliéroch, ale priamo na mieste, museli počkať aj na vhodné podmienky. Asi najväčším nepriateľom reštaurátorov boli nízke teploty. Tie im znemožňovali v zimnom a jarnom období pracovať priamo v kostole. Okrem toho potrebovali reštaurátori postaviť krátko pred dokončením predely pri oltári aj menšie lešenie.

Slávnostná omša začiatkom júna
Aj keď návštevníci Levoče môžu obdivovať dielo Majstra Pavla už v týchto dňoch, slávnostné odovzdanie diela sa uskutoční až začiatkom júna. Vtedy je naplánovaná nielen slávnostná omša a mestské zastupiteľstvo v Levoči, ale aj prezentácia publikácie, ktorá priblíži celý proces reštaurovania hlavného oltára v kostole sv. Jakuba. Okrem toho publikácia priblíži ďalších asi 30 gotických oltárov zo Spiša. Bola to jedna z požiadaviek nemeckej nadácie Messerschmitt stiftung, ktorá z väčšej časti financovala obnovu oltára. Reštaurátorské práce na najvyššom gotickom oltári na svete stáli takmer 300-tisíc eur. Rímskokatolícky farský úrad v Levoči investoval do obnovy oltára 80-tisíc eur, zvyšok je príspevkom nemeckej nadácie. Podľa Ivana Tkáča by mal oltár v chráme sv. Jakuba z dielne Majstra Pavla z Levoče vydržať bez zásahu reštaurátorov najbližších minimálne 50 rokov. (rov)