Tatranský historik Ivan Bohuš získal cenu za celoživotné dielo

Ministerstvo kultúry ocenilo celoživotné dielo historika Vysokých Tatier cenou Andreja Kmeťa.

Historik Ivan Bohuš pri obraze rodného domu v Dechtároch. Snímka: Ivan Bohuš ml.

Historik Ivan Bohuš pri obraze rodného domu v Dechtároch. Snímka: Ivan Bohuš ml.

Významný regionálny historik, múzejník a publicista, zakladateľ Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Ivan Bohuš starší sa stal v pondelok laureátom Ceny Andreja Kmeťa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR udeľuje Cenu Andreja Kmeťa za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za mnohoročnú odbornú prácu v týchto oblastiach. Cenu Andreja Kmeťa odovzdal minister kultúry Marek Maďarič synovi Ivana Bohuša v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Spolu s ním minister ocenil aj Katarínu Závadovú za celoživotné die­lo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení, Zoru Rusinovú za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení a Milana Rybeckého za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva. Cenu Andreja Kmeťa získal za zásluhy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva aj Igor Krištek, in memoriam.

Popularizátor Tatier
Ivan Bohuš starší je významný regionálny historik, múzejník, publicista. V rokoch 1949 až 1957 bol riaditeľom Tatranského múzea v Poprade. V roku 1957 bol zakladateľom a do roku 1968 aj vedúcim Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Po jeho reorganizácii pracoval do roku 1984 ako historik a vedúci spoločenskovedného oddelenia Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u. Vysoké Tatry spoznával od detstva ako turista, lyžiar a horolezec. Bol iniciátorom založenia profesionálnej Tatranskej horskej služby (1950). Intenzívne sa po celý život venuje popularizácii tatranskej histórie. Je autorom mnohých knižných publikácií. Elaboráty jednotlivých tematických celkov jeho nosnej výskumnej úlohy Dejiny lesov a lesníctva na území TANAP-u sú archivované v knižnici Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u. Ivan Bohuš je prvým čestným členom Spišského dejepisného spolku, v roku 2000 bol prvým laureátom Ceny mesta Vysoké Tatry za celoživotné dielo a v roku 2005 prvým laureátom Ceny MUDr. Mikuláša Szontagha za celoživotné zásluhy o Vysoké Tatry.
Ako prvému zahraničnému autorovi mu bola odovzdaná poľská literárna cena Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego za rok 2005. V roku 2011 mu udelili za celoživotné dielo Cenu predsedu PSK. Na udelenie Ceny Andreja Kmeťa bol navrhnutý za dlhoročnú aktívnu prácu v slovenskom múzejníctve, mimoriadny prínos vo výskume histórie a propagácii V. Tatier a rozsiahlu publikačnú činnosť. (rov)