Popradský hokejový klub má prezidenta a novú správnu radu

Pripravované zmeny vo vedení popradského hokeja uplynulý piatok dostali reálnu podobu. Iba deň po Kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja sa v Poprade uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Hokejového klubu Športového klubu polície Poprad.

Úlohou novej Správnej rady HK ŠKP Poprad bude aj finančná stabilizácia klubu. Snímka: HK ŠKP Poprad

Úlohou novej Správnej rady HK ŠKP Poprad bude aj finančná stabilizácia klubu. Snímka: HK ŠKP Poprad

Jednou z najvýznamnejších zmien je zvolenie nového prezidenta HK ŠKP Poprad. Stal sa ním primátor Popradu Jozef Švagerko. Hokejový klub tak má po viac ako šiestich rokoch prezidenta. Posledným prezidentom bol bývalý primátor Anton Danko, ktorý po piatich rokoch odstúpil z tejto funkcie ešte ku koncu marca 2009. Odvtedy bola táto pozícia v klube neobsadená. „Uvedomil som si, že bez nejakého impulzu a iniciatívy mesta sa to nedá pohnúť ďalej. Všetci tu hovoria o vzťahoch a starých väzbách. Som nový impulz a uvidíme, čo sa bude dať urobiť,“ povedal pre Podtatranské noviny primátor a novozvolený prezident HK ŠKP Poprad Jozef Švagerko. Podľa novozvoleného prezidenta klubu môže popradskému hokeju pomôcť v prvom rade „transparentnosť a záujem správnej rady.“
Hokej podľa neho patrí k Popradu, ale za transparentných podmienok. Úloha správnej rady bude podľa novozvoleného prezidenta aj v tom, aby dokázala komunikovať s vedením slovenského hokeja, sponzormi či firmami. „Hokejový klub by nemal byť ten, ktorý by mal byť v nadrozmernom zisku, ale v čiernych číslach, minimálne na nule. Mal by hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. A to bude moja úloha. Ako štatutár mesta chcem, aby bolo jasné, že hokej je športom, o ktorý má mesto záujem,“ dodal Švagerko.

Správna rada sa rozšírila
Nemenej významná zmena sa udiala v Správnej rade HK ŠKP Poprad. K doterajším dvom členom Rudolfovi Skokanovi a Janovi Telenskému pribudlo po piatkovom zhromaždení ďalších osem členov. Mená dvoch z nich, Peter Gápa st. a Arne Kroták, boli známe už skôr, keďže ich do správnej rady nominovalo Mestské zastupiteľstvo v Poprade na júnovom zasadnutí. Okrem nich sa členmi Správnej rady HK ŠKP Poprad stali hokejisti Radoslav Suchý a Ľuboš Bartečko, podnikateľ Rajmund Szánto, advokát Pavol Antoš a bývalý reprezentačný tréner Július Šupler. „Už dlhšie o tom rozprávame, skoro rok, že by som mal pôsobiť v štruktúrach klubu. Nastala doba, že treba pomôcť popradskému hokeju, hlavne mládeži. Myslím, že bude nasledovať aj to, že budem aktívne metodicky pôsobiť v klube a pomôžem nielen chlapcom, ale najmä trénerom. Tu vidím hlavnú oblasť môjho pôsobenia v klube,“ uviedol pre Podtatranské noviny Július Šupler. Jedna z najviac pretriasaných otázok v súčasnosti je finančná situácia klubu. „Toto nie je otázka na mňa, ale myslím si, že k tomu dôjdeme na správnej rade, aby sme tie veci zhodnotili a dali tomu určitý smer. Bez zdrojov to nepôjde. Verím, že tomu pomôže aj legislatíva, nový zákon o športe a v neposlednom rade nám budú naklonené aj mnohé silné podniky v Poprade a okolí, takisto aj podnikatelia budú chcieť pomôcť hokeju, pretože zatiaľ je to zlé,“ dodal Šupler. Historicky prvýkrát sa členom správnej rady stal aj zástupca fanklubu HK Poprad Jozef Bučanský. „Fanklub je indikátorom toho, či je záujem o hokej alebo nie. Fanklubisti sú srdciari, vnímajú hokej aj dianie okolo,“ povedal o zastúpení fanklubu v správnej rade prezident klubu.

Členom Správnej rady HK ŠKP Poprad sa stal aj zástupca fanklubu. Snímka: HK ŠKP Poprad

Členom Správnej rady HK ŠKP Poprad sa stal aj zástupca fanklubu. Snímka: HK ŠKP Poprad

Zmenili aj stanovy
Zhromaždenie delegátov zároveň schválilo predsedu revíznej komisie klubu, ktorým sa stal Miloš Šeliga. Zhromaždenie delegátov hokejového klubu tiež schválilo zmeny stanov občianskeho združenia. Podľa jednej z dvoch zo zmien stanov klubu členmi Správnej rady HK ŠKP Poprad sú prezident klubu, delegovaný zástupca mesta Poprad a zástupcovia reklamných partnerov klubu. Zhromaždenie delegátov má podľa zmenených stanov právo zvoliť za člena správnej rady aj iné osoby, ktorých navrhne člen správnej rady, výkonný riaditeľ klubu alebo delegát zhromaždenia delegátov. Samotný výkonný riaditeľ klubu však už nie je členom Správnej rady HK ŠKP Poprad. Zmeny stanov i voľbu prezidenta a nových členov správnej rady klubu schválila väčšina zhromaždenia delegátov. Zo 49 pozvaných sa zhromaždenia zúčastnilo 43 delegátov. (rov)