Pripravte sa na obmedzenia v doprave počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska

V dňoch 11. a 12. júna 2015 bude mesto Poprad dejiskom dvoch etáp medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. V tejto súvislosti budú v čase prejazdu pelotónu pretekárov uzatvorené niektoré cesty I. a II. triedy, ako aj mestské komunikácie.

Štvrtok 11. júna 2015

Čas odhadovanej uzávierky: 13.00 – 13.30 h
Trasa: cesta I/67 – príjazd od Kvetnice – veľká kruhová križovatka – Štefánikova ul. – Továrenská – Pod bránou – Sobotské námestie – cesta I/67

Čas odhadovanej uzávierky: 15.45 – 16.15 h
Trasa: Ul. Fraňa Kráľa – Železničná – Slovenského odboja – Partizánska – Štefánikova – Továrenská – Pod bránou – Sobotské námestie

Čas odhadovanej uzávierky: 16.15 – 16.50 h
Trasa: Ul. Fraňa Kráľa – Železničná – Slovenského odboja – Partizánska – Štefánikova – Továrenská – Pod bránou – Sobotské námestie

Piatok 12. júna 2015

Čas odhadovanej uzávierky: 11.25 – 11.45 h
Trasa: Sobotské námestie – Štefánikova ul. – cesta I/67

Uvedené časy uzávierok sa môžu zmeniť v malej časovej odchýlke, podľa prechodu pretekárov. Uzávierky sa dotknú aj odchodov a príchodov autobusov mestskej hromadnej dopravy, prímestských i diaľkových liniek.