Kvetnica objavuje svoju banskú históriu

Štôlňa Strieborná v Poprade-Kvetnici by sa mohla stať turistickou atrakciou.

Obnovený vstupný portál do Štôlne Strieborná v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

Obnovený vstupný portál do Štôlne Strieborná v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

Rudné bane ukončili v uplynulých dňoch zabezpečovacie práce na starom banskom diele Strieborná. V rámci nich firma odkryla zavalený vstup do štôlne, postavila nový drevený portál, osadila kovovú mrežu, ktorá má zabrániť neoprávnenému vstupu do starého banského diela a vybudovalo sa aj odvedenie vody, ktorá vyteká zo štôlne. Tieto práce nariadil štátnej firme Oblastný banský úrad, ktorý o to požiadalo mesto Poprad. Týmito prácami sa malo zabrániť riziku náhodného vyvalenia vody zo starého banského diela Strieborná, ktorá ohrozovala Kvetnicu, najmä počas prívalových dažďov.
Mesto Poprad má so starým banským dielom svoje plány do budúcna. „Toto banské dielo je dôležité z hľadiska histórie, aby sme si mohli pripomenúť, že sa tu ťažila medená ruda, striebro a dokonca aj zlato. Radi by sme mladým generáciám ukázali, aká je história baníctva v tejto lokalite,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko. Vedenie mesta Poprad už má predstavy, ako by sa dalo toto banské dielo využiť do budúcna. Je to však hlavne otázka financií. S nápadom na oživenie banskej tradície v Poprade, kam Kvetnica patrí, prišiel miestny nadšenec mineralógie, geológie a baníctva a tiež člen Baníckeho cechu Rudňany Slavomír Kyseľa. „Mojím cieľom je touto aktivitou pozdvihnúť Kvetnicu na piedestál medzi banské mestá a obce, aby jej význam nezanikol,“ uviedol Kyeľa. Banský nadšenec si vie v budúcnosti predstaviť, že v Kvetnici vznikne banícky skanzen či minimúzeum, kde by bolo možné prezentovať staré banícke tradície z regiónu. Jeden z jeho návrhov je aj postavenie repliky gápľa nad momentálne zasypanou šachtou, ktorá sa nachádza neďaleko štôlne. V skanzene (múzeu) by sa mohli prezentovať aj rôzne minerály a horniny, ktoré sa na Kvetnici nachádzajú alebo sa tu niekedy ťažili. Jednou z možností by mohlo byť aj sprístupnenie časti štôlne pre verejnosť. (rov)