Na slovíčko so starostom obce Kravany

Najbližšie nás cez víkend čaká 11. ročník Folklórnej soboty. Vystúpia u nás folklórne súbory z Vikartoviec, Liptovskej Tepličky, Lendaku a Magura. Sú to také naše Dni obce. Podujatie začne v sobotu 18. júla od 15.00 h na futbalovom ihrisku.
Hlavnou prioritou obce na najbližšie obdobie je vybudovanie čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia dvoch mostíkov v obci, ktoré sú dosť nešťastne urobené a počas silnejších dažďov sa upchávajú, protipovodňové opatrenia a nakoniec zateplenie a výmena okien na materskej škôlke.
Momentálne prebieha rekonštrukcia mostného priepustu v Kravanoch, ktorý je v správe vyššieho územného celku. Máme prísľub od správy ciest, že to bude realizované. Teraz je to ešte v pohode. Najhoršie by bolo, keby sa to tohto roku neurobilo a obchádzka by stále viedla cez miestne komunikácie. Tam by mohol v zime nastať problém s údržbou ciest. Verejné obstarávanie už prebehlo, prebiehajú ešte nejaké „vyjadrovačky“. Predpokladám, že do mesiaca a pol by sa mali začať samotné práce. Priepust má asi sto rokov a nemáme od neho žiadnu dokumentáciu. Pôjde o kompletnú opravu priepustu. V obci je stále záujem o výstavbu rodinných domov. Najnovšie vyrastajú domy aj na Novej ulici, pri na vstupe do obce. Záujem o výstavbu je, len je problém s pozemkami. V minulosti sa obec pustila do vysporiadania pozemkov, ale asi je najlepšie, ak si každý, kto má záujem stavať, veci vysporiadal. Problémom je aj samotná Nová ulica. Dá sa povedať, že polovica je obecná, polovičku treba ešte vyvlastniť. Treba tam kanalizáciu, siete, takže to je ešte na dlho. Igor Gavalier, starosta obce Kravany