V Hozelci dúfajú v napojenie na kanalizáciu

O tom, kedy sa obec napojí na kanalizáciu, či bude a ako bude vyzerať nová cesta a aké plány má obec do budúcna sme sa zhovárali so starostom Jozefom Pavligovským.

Jedna z najbližších obcí pri Poprade s takmer 800 obyvateľmi v súčasnosti stále nie je napojená na kanalizáciu. Napriek tomu, že kanalizácia je podľa slov starostu vybudovaná takmer na 90 percent. Obec má tiež problém s tlakom vody, ktorý je tu nízky. „Mám verejný prísľub od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, že túto zimu by sa napojenie malo už zrealizovať. Musí sa to robiť v zime, pretože podložie je tu rašeliniskové. V zime keď to primrzne a zhutní sa to, bude sa s tým dať pracovať. Inak sa všetky poruchy museli kopať ručne. Odpad sa napojí na Poprad a vodovod smerom na Jánovce. Toto doriešiť je fakt najväčšia priorita.“ hovorí o kanalizácii v Hozelci starosta. V máji tohto roku potrápili povodne Hozelec aj popradskú mestkú časť Stráže. Vylial sa Hozelecký potok a obec chce riešiť navýšenie hrádze. Starosta sa už stretol aj s popradským primátorom a dohodli sa na spoločnom riešení.

„Dostali sme aj nový hasičský vozík, za čo sme veľmi vďační, ale naše auto má už takmer štyridsať rokov a nemá naň ťažné zariadenie. Náš Dobrovoľný hasičský zbor má 56 členov, čomu som veľmi rád. Dokonca títo naši hasiči sú nápomocní pri takmer každom dianí v obci, takže by si zaslúžili aj nové auto. O to sme už požiadali a dúfam, že aj to sa podarí,“ hovorí o hasičoch starosta.

 Obec má pripravených veľa noviniek

Obec bude zatepľovať materskú škôlku a tiež sa pokúsi získať prostriedky na rekonštrukciu Domu smútku, ktorý je podľa starostových slov už nutné opraviť. „Reagovali sme na výzvu na projekt kamerového systému.

Momentálne čakám aj na odpoveď na výzvu ohľadne multifunkčného ihriska. Stále verím, že bude pozitívna a ihrisko postavíme,“ povedal J. Pavligovský. Ak projekt dostane zelenú, bude stáť vedľa futbalového ihriska.

Obec sa uplynulý týždeň tiež pripojila na výkonnejšiu internetovú sieť. Novinkou v Hozelci je aj sms-info, čo v praxi znamená, že ak sa občan zapojí, bude dostávať servisné informácie o dianí v obci prostredníctvom sms priamo do mobilu. Služba nie je spoplatnená, je len v réžii obce. Obyvatelia si tak môžu prečítať informácie o rôznych odstávkach, zmenách alebo novinkách v obci priamo vo svojom mobile.

Starosta má novú víziu s Kožuchovskou dolinou, kde pred časom odstránili spoločne s Gánovcami nezákonnú skládku. Dolinu uzavreli pre autá aj štvorkolky a plány sú také, aby sa z nej stala časom rekreačná časť pre miestnych.

Bude cesta zrekonštruovaná?

Obyvateľov obce tiež trápi 960-metrový úsek cesty od cintorína až po koniec obce smerom na Úsvit, ktorý je v havarijnom stave. „Je to cesta 3. triedy a patrí pod správu VÚC. Vysvetlením prečo je cesta v tomto stave je asi pozadie. Po približne roku existencie novej cesty začala pred rokmi kopať vodárenská spoločnosť kanalizáciu. VÚC to schválila s tým, že cestu po ukončení diela budú musieť dať do pôvodného stavu. Avšak bývalé vedenie obce podpísalo dohodu o tom, že práve obec preberá zodpovednosť za to, aby sa cesta dala do pôvodného stavu. A tak vznikla táto nešťastná situácia. Ak by to mala realizovať obec, tak by to stálo približne 150-tisíc eur, na čo prostriedky samozrejme nemáme. Hozelec do tohto úseku investoval za posledné štyri roky už 20-tisíc eur, čo je obrovská suma. Momentálne sa snažím dohodnúť so Slovenskou správou ciest, aby prebehli aspoň dočasné terénne úpravy, a tie by mali byť hotové do konca jesene. Po zime, budúci rok, keď sa urobí kanalizácia a vodovod zač­nem podnikať niečo pre to, aby sa to riešilo komplexne. Ale to je vec debát a dohody,“ dodal na záver Jozef Pavligovský.