V Lučivnej chcú zrevitalizovať centrum obce

Obec Lučivná pripravuje revitalizáciu centra obce a rekonštrukciu štyroch miestnych komunikácií.

„Má vyjsť výzva na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Projektovú dokumentáciu máme pripravenú, máme stavebné povolenie, čakáme už len na výzvu, aby sme sa vedeli nastaviť s celým projektom,“ povedal pre Podtatranské noviny starosta obce Stanislav Gavalier. V rámci projektu revitalizácie centra plánuje obec zrekonštruovať a vyasfaltovať posledné štyri miestne komunikácie. Jedna z ulíc, ktorú obec plánuje zrekonštruovať, vedie k lyžiarskemu areálu. Rekonštrukciou by mali prejsť aj Školská a Hasičská ulica v centre obce a poslednou ulicou, ktorú obec plánuje opraviť, je Ulica Pod Hájom. „A budeme mať komplet všetky ulice zrekonštruované,“ dodal starosta.
Okrem rekonštrukcie miestnych komunikácií je súčasťou projektu revitalizácie obce aj rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev v centre obce. „Tu už tiež máme pripravené projekty, čakáme už len na výzvu,“ dodal starosta. V centre plánuje obec zrekonštruovať a vybudovať nový parčík a detské ihrisko. Pri miestnych kostoloch by malo vyrásť „zberné parkovisko“, ktoré bude slúžiť nielen návštevníkom kostolov, ale aj pre návštevníkov v prípade konania väčších podujatí v centre obce.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu štyroch ulíc predstavujú približne dvestotisíc eur. Ďalších päťdesiattisíc by mala stáť revitalizácia verejných priestranstiev v centre. Ak by bola obec úspešná s projektom, spolufinancovanie by predstavovalo len päť percent z celkových nákladov. „Z vlastných prostriedkov by sme to v žiadnom prípade nedokázali. Sme obec s 980 obyvateľmi. Rozpočet obce, vrátane školy, je približne štyristotisíc eur,“ uviedol starosta.
Obec Lučivná tiež pripravuje revitalizáciu parčíka, kde sa nachádzajú hroby rodiny Varády-Szakmáryovcov. Tento rod mal v minulosti sídlo v Lučivnej a jej členovia sa zaslúžili aj o vznik miestnych kúpeľov. Obec tu plánuje vybudovať chodníky. Parčík by mal slúžiť ako oddychová zóna nielen pre miestnych, ale i návštevníkov obce. Úspešnosť tohto projektu závisí od dohody so štátnymi lesmi, ktoré tento parčík spravujú. (rov)