Mesto kúpilo novú časomieru a videorozhodcu

Do konca septembra by mal byť na popradskom zimnom štadióne nový systém videorozhodcu a časomiera.

Dodávateľom nového systému bude firma ColosseoEAS, ktorá dodala na štadión aj existujúcu časomieru s veľkoplošnou obrazovkou. Podľa zmluvy zverejnenej na elektronickom úložisku i na stránke mesta v závere augusta, mesto kúpilo nový systém za 83 400 eur. Celý systém pozostáva z dvoch LED panelov s minimálnymi rozmermi 0,95 x 5,7 metra. Jeden bude umiestnený nad skyboxami a druhý nad C tribúnou a zo systému kamier a videorozhodcu. Podľa zmluvy má dodávateľ na montáž, uvedenie do prevádzky, odskúšanie a zaškolenie personálu čas do 30. septembra do 15.00 h.

Firma Trik znížila cenu
Mesto Poprad sa rozhodlo pre nákup nového systému videorozhodcu a časomiery po tom, čo sa vlastníkom existujúcej obrazovky a videorozhodcu stala súkromná bratislavská firma Trik. Tá za používanie obrazovky požadovala najskôr okolo 2 000 eur za jeden zápas, bez rozdielu, či išlo o zápas seniorského tímu či mládeže. Firma Trik podľa primátora Jozefa Švagerka neskôr ponúkla mestu obrazovku s celým systémom za sumu 234-tisíc eur. Bol to jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mesto rozhodlo kúpiť vlastný systém. Na jar tohto roku poslanci schválili na nákup vlastného systému 90-tisíc eur. Zároveň mesto vyzvalo súčasného majiteľa obrazovky a celého systému, aby ju vypratal z objektu zimného štadióna. „Posledná ponuka, keď už žiadame vypratanie, lebo má zrejme táto firma problém s vyprataním, prišla na sumu 90-tisíc bez dane z pridanej hodnoty. Čo to je zase za ponuka?“ uviedol primátor. Ak by aj mesto chcelo kúpiť existujúcu obrazovku a celý systém, podmienky verejného obstarávania to podľa primátora neumožňujú. Problémom je napríklad už aj záruka, keďže obrazovka má štyri roky. „Je to jeden z rébusov, ktorý som zdedil,“ dodal Švagerko.

Obrazovka sa dá dokúpiť
Aj keď niekoľko rokov bola na zimnom štadióne veľkoplošná obrazovka, ktorá predstavovala zaujímavý bonus pre divákov, v najbližšom období sa budú musieť bez nej zaobísť. Podľa prednostu Mestského úradu v Poprade Róberta Bujalku nový systém nahradí súčasnú časomieru, vrátane reklamy. „V ďalšom, keby mestské zastupiteľstvo rozhodlo, tak za nejakú hodnotu možno 30 – 40-tisíc eur by sa dalo doskladať zvyšné riešenie,“ uviedol Bujalka. (rov)