- Podtatranské noviny - http://www.podtatranske-noviny.sk -

Pokuty za parkovanie sa odkladajú

Ostrá prevádzka nového parkovacieho systému naplánovaná na začiatok septembra sa zatiaľ neuskutočnila.

Od 1. júla v Kežmarku vstúpil do skúšobnej prevádzky nový spoplatnený systém parkovania. Jeho „ostrý štart“ radnica avizovala na prvý septembrový deň, zatiať však všetko beží v letnom režime. „Takýto systém pretrváva už dva mesiace a ešte stále je to potrebné, takže sme ho momentálne predĺžili ešte aj na september,“ vysvetlil primátor mesta Ján Ferenčák. Podľa neho zavedenie parkovacieho systému spôsobilo najväčší zásah v cestnej infraštruktúre mesta za posledných desať rokov. „Samozrejme, že keď niekto chodí desať rokov tou istou cestou, je na to zvyknutý a stane sa, že sa pomýli alebo zle zaparkuje, keďže to ešte nemá celkom v krvi. Nechceli sme, aby to bolo voči občanom také radikálne: spustí sa nový systém a hneď sa budú vyberať pokuty,“ pokračuje Ferenčák. Druhou vecou podľa neho je fakt, že sa nezaviedol len samotný parkovací systém, ale mesto sa aj zjednosmernilo. „Stáva sa, že občania ešte vbehnú do jednosmerky. A preto sme pristúpili k tomu, že budeme v prvých mesiacoch ľudí upozorňovať,“ dodal.

Podľa primátora sú tri mesiace optimálne na to, aby si občania zvykli na zmeny. Reakcie ľudí sú podľa neho pozitívne. „Máme dosť parkovacích miest, dokonca ľudia zaparkujú aj pred svojimi domami. Máme to tu bezpečnejšie, čistejšie a hlavne sa dá prejsť cez tie uličky, ktoré sú u nás v centre dosť úzke,“ uzavrel Ferenčák.             (red)