Pozor na šmejdov

Dôchodcovia patria k najzraniteľnejším skupinám a najčastejšie sa stávajú obeťami rôznych podvodov a nekalých obchodných praktík. Aj preto sa Spoločnosť ochrany spotrebiteľov z Popradu rozhodla zamerať na túto skupinu spotrebiteľov. Spoločnosť začala v auguste s projektom Senior ombudsman a zameraný je práve na dôchodcov. „My sme často už len posledná inštancia v sporoch, ktoré sa na súdoch ťahajú roky. Tým, ktorým vieme poradiť, tým sa snažíme poradiť, ak vieme pomôcť, pomôžeme, prípadne hľadáme riešenie, ale v mnohých prípadoch je to veľmi ťažké,“ povedala Petra Vargová zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Len od začiatku augusta zaznamenala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 75 podnetov na nekalé praktiky predajcov. Okrem Popradu má Spoločnosť svoju pobočku aj v Bratislave.
Univerzálna rada podľa Petry Vargovej, a nielen pre dôchodcov je asi taká, že nič nie je zadarmo. Dôchodcom odporúča, aby si viac vážili sami seba, nielen v oblasti ochrany svojho zdravia či majetku, ale napríklad aj v prípade ochrany svojich osobných údajov a informácií o sebe. Ľudia by nemali byť príliš dôverčiví voči neznámym ľuďom, ktorí sa im akože snažia pomôcť a ponúknuť najkvalitnejší výrobok, hoci hlavným dôvodom, prečo sa o nich títo ľudia zaujímajú, sú ich peniaze a spôsob, ako ich od nich vylákať. Na to slúžia aj rôzne prezentačné akcie. Až po jej skončení mnohí ľudia zistia, že „zlatý mixér“ za 1 400 eur za túto cenu naozaj nestojí. Súčasťou projektu Senior ombudsman je aj bezplatná linka 0800 222 285, kde sa môžu obracať nielen seniori so svojimi problémami v oblasti spotrebiteľských práv.
Výstupom projektu Senior ombudsman budú aj tri štúdie pre štátne orgány a inštitúcie z oblasti psychológie, práva a sociológie s konkrétnymi odporúčaniami na zmenu legislatívy, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu života seniorov a ich ochrany pred nekalými praktikami. (rov)