Knižnica dostane novú strechu

Až do konca novembra bude zatvorená pobočka Podtatranskej knižnice v Poprade-Spišskej Sobote. Dôvodom je rekonštrukcia knižnice.

„Pobočka je zatvorená z dôvodu realizácie projektu zo štrukturálnych fondov zameraného na opravu meštianskeho domu. Projekt zahŕňa opravu strechy, teda kompletnú výmenu drevenej šindľovej strechy, opravu a odvlhčenie fasády a opravu drevených okien a vstupných dverí a brány,“ uviedla riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade Anna Balejová. Fasáda dostane v rámci rekonštrukcie aj nový náter. Keďže ide o pamiatkovo chránený objekt, aj o farbe rozhodovali pamiatkári. V interiéri budovy sa uskutočnia len základné opravy, ako je vymaľovanie a ďalšie menšie opravy. Stavebné práce na objekte knižnice v Spišskej Sobote začali v septembri a ukončiť by sa mali podľa Balejovej na konci novembra, kedy aj končí projektové obdobie. V rámci opravy strechy sa vymenia aj poškodené časti krovu. Celkové náklady na projekt presiahnu 400-tisíc eur. V spišskosobotskej pobočke Podtatranskej knižnice je umiestnené oddelenie umenia a menšia všeobecná pobočka.

Budova pobočky v Spišskej Sobote si podľa riaditeľky vyžaduje ešte ďalšie investície. Knižnica je tu umiestnená v objekte zo 16. storočia, čo spôsobuje isté problémy. „Bude potrebné riešiť zavlhnutie hrubých kamenných múrov aj v interiéri objektu,“ uviedla Balejová. Posledná rozsiahla rekonštrukcia objektu sa ukončila v roku 1985. Pri obnove vtedy použili nie veľmi vhodné postupy, keď v stredovekých pivniciach zaliali podlahy betónom, čo v súčasnosti spôsobuje vzlínanie vlhkosti cez múry objektu. V budúcnosti by chceli vyriešiť aj tento problém s vlhkosťou.