Komunitné centrum má priniesť veľké zmeny

Minulý utorok slávnostne prestrihli pásku pred novým Komunitným centrom v rómskej osade vo Veľkej Lomnici. Starosta si od neho sľubuje veľké zmeny.

Otvorenia Komunitného centra sa zúčastnil aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity (tretí sprava). Snímka: Peter Beller

Otvorenia Komunitného centra sa zúčastnil aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity (tretí sprava). Snímka: Peter Beller

Základný kameň budúceho centra poklepali koncom júna minulého roku. Dnes je už Komunitné centrum vo Veľkej Lomnici pripravené pre miestnu rómsku komunitu. Jeho súčasťou je počítačová aj spoločenská miestnosť, kuchyňa a dokonca i dielňa. „Toto centrum by malo vytvoriť priestorové a materiálne predpoklady na zabezpečnie komunitnej práce, terénno-sociálnej práce či duchovných činností. Ja si od neho sľubujem obrodu v myslení a správaní rómskej komunity. Toto centrum nám zabezpečí novú generáciu Rómov, nové myslenie a prístup ku svojim povinnostiam,“ uviedol starosta Veľkej Lomnice Peter Duda.

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller

Kontroverzné reakcie
Reakcie rómskej komunity na nové centrum však boli podľa starostu kontroverzné. „Dnes ešte nedokážu posúdiť význam tohto Komunintého centra a toho, čo pre nich prinesie v budúcnosti,“ myslí si starosta. Zároveň však verí, že ak Rómom ukážu všetky aktivity, ktoré majú v centre v pláne robiť, Rómovia sami prídu na to, že posúvajú kvalitu ich života na vyššiu úroveň.

V Komunitnom centre plánujú zabezpečovať rôzne vzdelávacie programy či voľnočasové aktivity pre deti. „Nebránime sa ani spolkovému životu v prípade, že bude existovať klubová činnosť, ktorá bude korešpondovať s očakávaniami a morálnymi a etickými zásadami,“ dodal Peter Duda.

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller

Lomnicu čaká rekonštruckia materskej školy
Komunitné centrum pritom vo Veľkej Lomnici nie je prvým projektom súvisiacom s rómskou komunitou. „Máme dobré skúsenosti nielen s investičnými projektami, ale aj s tzv. mäkkými projektami. Chcem vyzdvihnúť prínos terénno-sociálnej práce určenej pre ľudí zo znevýhodneného prostredia,“ zdôraznil starosta. Vo Veľkej Lomnici okrem iného fungujú aj Rómske občianske hliadky a taktiež regenerácia centra obce súvisela s projektami zameranými na rómsku komunitu. Najaktuálejšia téma do budúcna je podľa Petra Dudu rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy. „Naša obec je na zozname 150 oprávnených žiadateľov o čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ pre rómske komunity. Zvýhodňuje nás to oproti ostatným a mali by sme byť úspešní pri čerpaní prostriedkov v novom programovacom období,“ odhaduje. Kľúčový má byť aj projekt vysporiadania pozemkov pod nelegálnymi stavbami. „Pôjde o zadosťučinenie pre pôvodných vlastníkov. Dostanú adekvátnu náhradu a ich ústavné právo na užívanie svojho majetku prestane byť potierané. Možno tým vyriešime pre nich neriešiteľný problém,“ uzatvoril starosta.

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller

Otvorenie Komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Snímka: Peter Beller