Na slovíčko so starostkou…Osturne

Za posledné obdobie sme zrekonštruovali pozemné komunikácie za podpory Správy a údržby ciest PSK a došlo k uloženiu asfaltu, a tým sa vlastne poriešila celá komunikácia, ktorá je v ich správe. Bola to investícia v cene približne 360-tisíc eur. Zároveň sme dokončili prvú etapu rekonštrukcie alebo vytvorenia turistického centra v našej obci, kde sme zrekonštruovali bývalú budovu ZŠ, ktorá chátrala od roku 1991. Čiže touto etapou sa zachránil celý objekt, budova sa zastrešila, zateplila, vymenili sa všetky okná, dvere a zrekonštruovala sa elektrina, kúrenie a voda. A vytvorila sa tzv. Osturňanská izba a Informačná kancelária, ktorú zariaďujeme a chceme sprístupniť návštevníkom obce. Je to pre nás výzva, aby sme sa uchádzali o ďalšie finančné prostriedky z fondov a aby sme ukončili túto rekonštrukciu. Chceli by sme tu vytvoriť aj ubytovanie pre turistov, cca pre štyridsaťpäť ľudí a dorobiť tu aj služby ako reštauráciu a iné možnosti, aby sme podporili rozvoj cestovného ruchu v našej obci. Upravili sme centrum obce, zeleň, miestne komunikácie a verejné osvetlenie.

Kristína Gregoričková,starostka obce Osturňa