Nový projekt Krásne sady ráta s hektárovými pozemkami

Spoločnosť Azor pripravuje v katastri obce Mlynica projekt ekologického bývania Krásne sady. Na pozemkoch s celkovou plochou takmer 100 hektárov by malo vyrásť asi 60 rodinných domov. Každý rodinný dom by mal mať pozemok s rozlohou minimálne jeden hektár. „Projekt je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí majú blízko k prírode a prioritne pre trvalé bývanie,“ uviedol Ladislav Zoričák ml. zo spoločnosti Azor. Len veľmi malá časť pozemkov bude vyčlenená pre rekreačné využitie.

Dôraz kladú na ekológiu
„Pripravili sme odborníkov na permakultúru, ktorí ľuďom pomôžu vytvoriť dizajn pozemku tak, aby to bolo v súlade s prírodou a aby im následná starostlivosť o pozemok zabrala čo najmenej času. Majiteľ bude mať na pozemku vlastný les, vlastnú vodnú plochu a neporovnateľne vyššiu úroveň bývania, ako kdekoľvek na okolí,“ dodal Zoričák. Pri výstavbe sa bude klásť dôraz, aby rodinné domy boli postavené z prírodných materiálov. Projekt je postavený na budovaní technológií, vďaka ktorým budú jednotliví majitelia sebestační. Veľkosť pozemkov má okrem iného zabezpečiť, aby tam dokázali fungovať ekologické technológie a projekt bol dlhodobo udržateľný.

Model, ktorý nepreťažuje investície do pozemku
Jeden z podstatných rozdielov v porovnaní s klasickou výstavbou rodinných domov v okolí je podľa Zoričáka v ekonomickom prístupe. „Radi by sme predstavili iný model, ktorý zbytočne nepreťažuje investície do pozemku. Zhodnotenie pozemku chceme preniesť na konkrétneho majiteľa, ktorý sa rozhodne, či tam chce nechať investíciu niekoľkonásobne drahšiu, ako je cena pozemku alebo si to zhodnotí svojou prácou,“ uviedol Zoričák. Cena jedného pozemku v lokalite Krásne sady by mala byť porovnateľná s cenou bežných stavebných pozemkov v regióne. Základná cena za hektárový pozemok by sa mala pohybovať okolo 60-tisíc eur. Predpokladaný objem celkovej investície do projektu Krásne sady je okolo 20 mil. eur. Všetko však bude závisieť od toho, pre akú vybavenosť na pozemku sa rozhodnú jednotliví majitelia.

Potenciál sa prejaví o pár rokov
Potenciál celého územia Krásnych sadov vidí Zoričák v neskoršom období. Projekt chce pritiahnuť ľudí, ktorí majú chuť venovať sa aj poľnohospodárstvu. Európska únia podporuje malých farmárov, a tak je tu šanca, že budúci majitelia, ak budú mať záujem, môžu získať podporu z eurofondov na rôzne formy hospodárenia. Do budúcnosti je ambíciou projektu Krásne sady ponúkať aj vlastné produkty s vyššou pridanou hodnotou.

Projekt oslovil aj cezpoľných
Prvým krokom na spustenie celého projektu bola požiadavka na obec Mlynica na zmenu územného plánu, čo sa udialo na poslednom zasadnutí poslancov v septembri. „Konečná podoba projektu by mohla byť v horizonte desiatich rokov,“ uviedol Zoričák. Základné podmienky pre fungovanie celého areálu by mohli byť hotové do dvoch rokov od vydania právoplatných povolení. V horizonte piatich rokov predpokladá Zoričák vybudovanie asi 60 domov s kompletnou vybavenosťou. V rámci tejto etapy by chceli na tejto ploche vysadiť aj okolo 20-tisíc stromov. V zmluvách s majiteľmi budú tiež určené limity, aby sa do budúcnosti nezmenila táto lokalita na klasickú zástavbu rodinných domov. Projekt podľa Zoričáka oslovil nielen obyvateľov regiónu, ale záujem majú aj ľudia zo vzdialenejších oblastí Slovenska. Podstatná časť sú však domáci. „My máme záujem, aby tento projekt oslovil ľudí, ktorých spojí myšlienka kvality bývania, využitia pozemku a možno aj nejakej ekonomickej nezávislosti,“ uviedol Zoričák. (rov)