Kauza s obrazovkou Colosseo pokračuje

Ani po viac ako roku sa nepodarilo uzavrieť kauzu okolo veľkoplošnej obrazovky Colosseo na zimnom štadióne v Poprade. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Poprade z júna tohto roku bolo uskutočnené verejné obstaranie systému videorozhodcu a zobrazovacej LED tabule na zimnom štadióne. Výsledkom tohto verejného obstarávania bola zmluva uzavretá medzi mestom Poprad a firmou Colosseo EAS. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 25. augusta. Nový systém videorozhodcu i tabuľa mali byť namontované do konca septembra.

Primátor Popradu: Je to ťažký rébus
Dnes už ani to neplatí. „Nakoľko sa následne vyskytli skutočnosti, ktoré umožňujú iné riešenie obstarania tohto systému, vrátane možnosti obstarania už nainštalovaného systému, obe zmluvné strany sa po vzájomnej zhode dohodli na ukončení zmluvného vzťahu dohodou ku dňu 16. novembra,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú dostali poslanci. Mesto plánuje opäť zadefinovať výberové parametre a uskutočniť nové obstaranie systému video­rozhodcu. „Je to ťažký rébus. Ja budem postupovať tak, ako mi zákon dovoľuje. Chcem to vyriešiť. Predo mnou sa to nepodarilo vyriešiť viacerým. Dúfam, že dôjdeme k zdarnému koncu,“ uviedol popradský primátor Jozef Švagerko.

Otázne sú aj tzv. skyboxy
Obrazovka Colosseo a systém videorozhodcu je podľa pôvodnej zmluvy medzi mestom a skrachovaným klubom HC Lev „hnuteľná vec dočasne spojená s objektom štadióna“. Obstarávacie náklady na existujúci systém predstavovali 610 760 eur s daňou. Obrazovku v konkurze kúpila bratislavská firma Trik, ktorá najskôr požadovala od mesta za jej odkúpenie okolo 240-tisíc eur. Neskôr znížila svoju ponuku na 90-tisíc eur bez dane. Poslanci mestského zastupiteľstva však na nákup nového systému video­rozhodcu a zobrazovacej tabule schválili maximálne 90-tisíc eur. Firma Colosseo, ktorá dodala aj existujúci systém, ponúkla mestu nový systém, avšak bez veľkoplošnej obrazovky, približne za 85-tisíc eur. Len demontáž existujúcej obrazovky by stála minimálne osemtisíc eur.
Mesto Poprad čaká ešte riešenie ďalšieho problému po skrachovanom HC Lev. Ide o „skyboxy“. V tomto prípade ide o sumu takmer jeden milión eur. (rov)