Mesto Poprad je v hre o investíciu z IT biznisu

O Poprad sa zaujíma špičková firma z oblasti IT technológií. Spoločnosť má v pláne vytvoriť približne 200 pracovných miest. Firma sa podľa primátora Popradu Jozefa Švagerka rozhoduje medzi Popradom a Banskou Bystricou, pre ktorú hrá prítomnosť vysokých škôl. Požiadavkou firmy sú vhodné priestory s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových. Potencionálny investor sa okrem nehnuteľností zaujímal aj o úroveň školstva v meste, možnosti bývania a kultúrno-spoločenského vyžitia v Poprade. „Sľúbili sme, že sa budeme snažiť do Popradu pritiahnuť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, aby nám mladí ľudia z mesta neodchádzali. Rokujeme aj s ďalšími špičkovými firmami, snažíme sa ich presvedčiť, že v našom meste má tento priemysel všetky predpoklady na úspešný rozvoj,“ doplnil viceprimátor Igor Wzoš. Otvorenie pobočky firmy z oblasti IT technológií by mohol predstavovať nový impulz pre ekonomický rozvoj mesta.
V tomto kontexte vníma vedenie mesta aj návštevu riaditeľa kórejskej obchodno-investičnej agentúry KOTRA Kyuchu Paul Choi. „Jeho poslaním je zmapovať naše stredne veľké firmy a možné formy spolupráce,“ uviedol Jozef Švagerko. Poprad má podľa primátora potenciál na rozvoj automobilového priemyslu, informačných technológií a cestovného ruchu. Vedenie Popradu predstavilo kórejskej strane projekt Smart city. „Určite sa tu ešte vrátim. Dôležitý je prvý dojem. A ten prekonal všetky moje očakávania. Bol veľmi pozitívny,“ uviedol riaditeľ agentúry Kyuchu Choi.
V Poprade by sa mohol rozširovať aj existujúci priemyselný park v mestskej časti Matejovce. Podľa primátora majú o tento priestor záujem viaceré firmy. Mesto v spolupráci s investormi momentálne rieši, či bude možné napojiť novú časť priemyselného parku na existujúce inžinierske siete a komunikácie. (rov)