Palác Lubomirskych vydal svoje tajomstvá

Príprava obnovy Paláca Lubomirskych na hrade Ľubovňa sa chýli ku koncu.

Lubovna Palac 001

Pod množstvom neautentických fasád a omietok sa našlo pôvodné dekorovanie a výmaľba paláca. Snímka: ĽM

„V rámci prípravných prác k projektovej dokumentácii získalo Ľubovnianske múzeum z ministerstva kultúry dotáciu vo výške 4 000 eur na reštaurátorský výskum v paláci. Ten priniesol množstvo zaujímavých informácií o vývoji stavby a vnútornom dekorovaní. Bol to posledný potrebný výskum na vydanie rozhodnutia pamiatkového úradu a stavebného povolenia,“ informoval riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Doteraz sa v paláci uskutočnili archeologický, architektonicko-historický, dendrochronologický, hydrogeologický a statický výskum.

Našli kuchyňu i strieľne
Pod množstvom neautentických fasád a omietok sa počas výskumu našlo pôvodné dekorovanie a výmaľba paláca. Počas výskumu sa objavili aj pôvodné renesančné strielne na obvodovom múre paláca. Taktiež bola odhalená aj pôvodná kuchyňa, pôvodné vstupné portály, okenné otvory. Množstvo nájdených fragmentov farebných dekorácií prinieslo informácie potrebné k uzavretiu výskumu a k určeniu metodiky obnovy paláca formou reštaurovania. „Našlo sa topenisko, keďže celá súčasná podlaha je takmer o jeden meter vyššia. Sú tam navážky, dlažby. Kuchyňa bola na prízemí vľavo a aj tie strielne, ktoré boli zastavané, sú perfektné a mali by byť odprezentované,“ dodal Mikulík. Návrh na obnovu Paláca Lubomirskych je podľa Mikulíka už spracovaný. Múzeum momentálne vybavuje stavebné povolenie na samotnú rekonštrukciu. Náklady na obnovu paláca odhaduje riaditeľ múzea na 1,3 milióna eur. „Budeme sa uchádzať o zdroje z Európskej únie,“ povedal o zdrojoch financovania riaditeľ. Výskumné práce na paláci trvali dva roky.

Palác postavil Sebastián Lubomirsky v 17. storočí
Palác Lubomirskych bol postavený v roku 1642 spišským starostom Sebastiánom Lubomirskym. Obývali ho aj ďalší majitelia hradu Ľubovňa, a to Raiszovci a Zamoyskí. Na sklonku 40-tych rokov 20. storočia bola v paláci politická škola a interiér bol prestavaný na jej potreby. V objekte boli zriadené triedy. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca pristupuje aj k obnove najmladšieho hradného paláca – Paláca Lubomirskych.

Turisti si našli cestu na hrad aj tento rok
Návštevnosť Ľubovnianskeho múzea, ktorého najväčšou atrakciou je práve hrad Ľubovňa, je porovnateľná s tou minuloročnou. Ku koncu novembra navštívilo expozície múzea 145-tisíc návštevníkov. „Je to super. Už sa však chystáme na rok 2016, kedy múzeum oslávi šesťdesiat rokov svojej existencie. Celé kalendárium je preto venované práve tomuto výročiu. Vyvrcholením jubilejného roka by mala byť slávnostná akadémia a vydanie historicky prvej monografie mesta Stará Ľubovňa, na ktorej múzejníci pracujú už dva roky. Prvým podujatím v roku 2016 bude Trojkráľová svätá liturgia v drevenom kostolíku svätého Michala Archanjela v skanzene pod hradom Ľubovňa so začiatkom o 11.00 h. Po skončení liturgie bude nasledovať slávnostný sprievod okolo chrámu s ikonou patróna chrámu sv. Michala Archanjela,“ priblížil riaditeľ. (rov)