Hradom sa darí. Udržali si vysoký počet návštevníkov

Hrad Ľubovňa patril aj v minulom roku k najviac navštevovaným hradom na Slovensku. Vlani si expozície Ľubovnianskeho múzea, ktorého hlavným lákadlom je práve hrad, pozrelo 145 681 návštevníkov. Je to o necelé jedno percento menej ako v roku 2014. „Je to veľmi dobré, uchovať si návštevnosť z predchádzajúceho roku, keďže medzi rokmi 2013 a 2014 došlo k nárastu takmer o 30-tisíc platiacich návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Hrad Ľubovňa patrí k najnavštevovanejším hradom u nás. Snímka: archív ĽM

Hrad Ľubovňa patrí k najnavštevovanejším hradom u nás. Snímka: archív ĽM

Pripravujú akadémiu k 60. výročiu vzniku
Minulý rok múzeum ukončilo výskumné práce najmladšieho hradného paláca, ktorým je Palác Lubomirskych. Návrh na jeho obnovu je už spracovaný. Celý rozpočet obnovy paláca predstavuje 1,3 milióna eur. Peniaze na obnovu paláca chce múzeum získať z fondov Európskej únie. Celý rok 2016 sa bude v Ľubovnianskom múzeu niesť v znamení 60. výročia vzniku. Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade je naplánované na 24. apríla. Oslavy vyvrcholia v novembri slávnostnou akadémiou, na ktorej Ľubovnianske múzeum predstaví historicky prvú monografiu o mesta Stará Ľubovňa. Pracovný názov publikácie je Libenow, Liblaw, Lubowla, Ó Lubló … Stará Ľubovňa. Zostavovateľmi sú Dalibor Mikulík a Michal Murcko.

Kežmarský hrad. Snímka: red

Kežmarský hrad. Snímka: red

Pribudnú nové cechy a remeslá
Nárast návštevnosti zaznamenalo v minulom roku Múzeum v Kežmarku. Kežmarský hrad v roku 2015 navštívilo vyše 36-tisíc návštevníkov, čo je o vyše dvetisíc viac ako v roku 2014. „Vzhľadom k tomu, že múzeum je zberateľskou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, našou prioritou bolo získavanie zbierkových predmetov, realizácia vedecko-výskumných úloh, výstavná a expozičná činnosť a, samozrejme, aj ďalšie podujatia. Do zbierkového fondu sa nám podarilo získať približne 430 kusov zbierkových predmetov, a to predovšetkým darom a  výskumom,“ uviedla riaditeľka múzea Erika Cintulová. V novembri 2015 bol ukončený Národný projekt Digitálne múzeum, do ktorého bolo zapojené aj Múzeum v Kežmarku ako jediné v rámci Prešovského kraja. Bolo tu vďaka projektu zdigitalizovaných okolo 5 000 zbierkových predmetov. V rámci expozičnej činnosti pokračovala príprava reinštalácie expozície Cechy a remeslá, ktorú múzeum sprístupní v máji 2016. Múzeum naďalej pokračuje v odvlhčovaní hradu. Tento rok plánuje dokončiť projekt odvlhčenia severovýchodného traktu. Najnáročnejšou časťou bude odvlhčenie celého areálu hradu z nádvoria. Náklady na projekt odhaduje riaditeľka na jeden milión eur. (rov)