Obnova okresného úradu v Poprade mešká

Už vlani avizovaná rekonštrukcia objektu Okresného úradu v Poprade sa doteraz nezačala.

Podľa vyjadrenia ministerstva vnútra z marca minulého roku sa mala rekonštrukcia začať v druhej polovici roka 2015. Doteraz sa však s prácami nezačalo. „Ministerstvo vnútra v minulom roku dokončovalo množstvo projektov vyplývajúcich zo schváleného plánu investičných aktivít. V tomto prípade už máme k dispozícii projektovú dokumentáciu a pripravuje sa verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu budovy. Naším zámerom je začať s rekonštrukciou čo najskôr v priebehu tohto roku,“ uvádza sa v najnovšom stanovisku tlačového odboru ministerstva vnútra k rekonštrukcii okresného úradu.

Viac odborov na jednej adrese
Podľa pôvodných zámerov by malo v objekte okresného úradu vzniknúť klientske centrum, v ktorom budú mať zastúpenie všetky agendy špecializovanej štátnej správy, ktoré dnes sídlia mimo budovy okresného úradu. Na jednu adresu by sa mali presťahovať aj odbory starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor.
Presné náklady na stavebné úpravy budú známe až po vyhodnotení verejného obstarávania a výbere dodávateľa. Súčasťou stavebných úprav bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu či sociálnych zariadení pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Budova je v rukách štátu
Budovu OÚ v Poprade otvorili v roku 1932. Hlavná budova je dielom architekta Milana Michala Harminca. Až do roku 2014 bol okresný úrad v týchto priestoroch v podnájme. Objekt bol vo vlastníctve mesta Poprad. Pred dvoma rokmi došlo k zámene objektov s mestom a štát sa stal vlastníkom budovy, kde sídli okresný úrad. (rov)