Pošta v Kežmarku dostane novú tvár

Slovenská pošta začala s rekonštrukciou budovy hlavnej pošty v Kežmarku.

Budova hlavnej pošty v Kežmarku prejde modernizáciou. Snímka: nor

Budova hlavnej pošty v Kežmarku prejde modernizáciou. Snímka: nor

„Budova tejto pošty, ktorá pochádza z roku 1967, je v pôvodnom stave a okrem bežných opráv a čiastočne vymenených okien, v nej neboli vykonané žiadne väčšie zásahy,“ zdôvodnila potrebu rekonštrukcie objektu hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

Dočasná prevádzka na poschodí
Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu objektu zabezpečila pošta v roku 2015. Stavebné povolenie získala pošta v polovici januára. S rekonštrukčnými prácami začali koncom januára, a to  prípravou dočasných priestorov na presťahovanie pošty. Od polovice februára poskytuje pošta služby v dočasných priestoroch. Tie zriadila v tej istej budove na poschodí, ktoré budú verejnosti prístupné cez hlavný vchod. Klienti tu budú mať k dispozícií šesť pracovísk.

Pošta bude bezbariérová
Celá rekonštrukcia potrvá šesť mesiacov. „Ide o celkovú  rekonštrukciu pošty s vybudovaním nových moderných priestorov pre klientov aj pre zamestnancov,“ uviedla Pondelová. V rámci modernizácie objektu sa kompletne zrekonštruujú existujúce priestory. V rámci obnovy dôjde aj k dispozičným zmenám v objekte. Súčasťou prác je aj výmena inštalácií a rozvodov, ako sú nové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, osvetlenie, nové rozvody vody a kanalizácie s napojením na hlavné rozvody v budove, ale aj klimatizácia priestorov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena interiéru a zriadenie nových priehradkových pracovísk. V rámci rekonštrukcie získa pošta Kežmarok 1 bezbariérovú rampu pri hlavnom vchode do budovy. V pôsobnosti hlavnej pošty Kežmarok 1 sú aj ďalšie menšie pošty v regióne. Slovenská pošta podľa Pondelovej v rámci dostupných finančných prostriedkov postupne zaraďuje do investičného plánu rekonštrukcie a modernizácie budov vo svojom vlastníctve s cieľom zabezpečiť komfort zákazníkom a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov. (rov)