Románsky palác na Spišskom hrade sa dočká obnovy

Po tom, čo Spišské múzeum nebolo úspešné s projektom obnovy Spišského hradu cez eurofondy, záchranu románskeho paláca zafinancuje štát.

Románsky palác potrebuje opravu. Snímka. rov

Románsky palác sa rozpadáva pred očami. Snímka. rov

„Slovenské národné múzeum je pripravené začať rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad. Ministerstvo kultúry v záujme jej záchrany uvoľnilo jeden milión eur, ktoré budú použité na reštaurovanie najpoškodenejších častí románskeho paláca,“ uvádza sa v stanovisku PR a marketingovej manažérky Slovenského národného múzea (SNM) Dagmar Brisudovej. Okrem záchrany zdvojených románskych okien či vikierov by mali peniaze smerovať aj do spevnenia obvodového múru paláca. Práce na hrade sa majú začať hneď, ako to umožnia klimatické podmienky. Podľa riaditeľky SNM – Spišského múzea v Levoči Márie Novotnej v minulom roku došlo k rokovaniu projektanta, statika a ostatných odborníkov, ktorí hľadali možnosti na zmysluplné prefinancovanie uvedeného obnosu, samotná rekonštrukcia však nezačala.

Prioritou je románsky palác
Spišské múzeum má pripravenú projektovú dokumentáciu, vrátane stavebných povolení a vykonávacích projektov na obnovu románskeho paláca, komplexu západných palácov, kapitánskeho domu a časti nádvoria v celkovom objeme 3,8 mil. eur. Múzeum sa pokúšalo získať na obnovu týchto častí prostriedky z eurofondov v objeme 2,8 mil. eur, pričom sa mali zrekonštruovať románsky palác a kapitánsky dom. S týmto projektom však nebolo úspešné. „Naše projekty boli posudzované z viacerých hľadísk, ale ukazuje sa, že rekonštrukcia Spišského hradu je ťažko zlučiteľná s pravidlami a postupom, ktorý prebieha pri projektoch zo štrukturálnych fondov. Tu je potrebné nájsť zdroje, ktoré budú k dispozícii pravidelne a nebudú termínovo viazané, pretože klimatická náročnosť i náročnosť podmienok zohráva hlavnú úlohu,“ uviedla Novotná. Riešením tak môže byť priama dotácia z ministerstva kultúry.

Spišský hrad. Snímka: red

Spišský hrad. Snímka: red

Hrad videlo takmer 150-tisíc návštevníkov
Spišské múzeum navštívilo v minulom roku 183 481 návštevníkov. Väčšina z nich smerovala na hrad – až 149 079. Zvyšok predstavujú návštevníci ostatných expozícií múzea v Levoči. V roku 2014 navštívilo všetky expozície múzeum 188-tisíc návštevníkov. Príjmy zo vstupného predstavovali vlani viac ako 0,5 mil. eur. Už tradične tvoria najväčšiu skupinu návštevníkov, približne 60 percent, Slováci. Nasledovali Česi a Poliaci a hostia z ďalších krajín Európy. „Mierne stúpa počet maďarských návštevníkov. Menej bolo turistov z Ukrajiny a Ruska, čo v minulosti, hlavne začiatkom roka bola skupina, ktorá mala rastúcu tendenciu,“ uvied­la Novotná. Najväčšia návštevnosť hradu je už tradične v lete. Výrazný vplyv na návštevnosť má počasie. Najviac návštevníkov videlo Spišský hrad v roku 2008. Všetky expozície múzea vtedy videlo 215 435 návštevníkov. Samotný hrad si pozrelo 186 757 návštevníkov. Spišský hrad bude do konca februára zatvorený. V marci by mal byť sprístupnený v obmedzenom režime, bez lektorského sprievodu a expozícií na hornom hrade. V roku 2014 bol hrad otvorený už v marci, vlani otvárali až v apríli. Slávnostné otvorenie letnej sezóny je naplánované na prelome apríla a mája.
(rov)