V septembri otvoria v Poprade športové gymnázium

Novinkou budúceho školského roka v Poprade bude otvorenie prvého ročníka športového gymnázia.

Pri Gymnáziu na Kukučínovej ulici začne od septembra fungovať nový útvar, ktorého cieľom je optimálne skĺbiť kvalitné štúdium s vrcholovým mládežníckym športom. Má nadviazať na činnosť športových tried, ktoré sú už tri roky súčasťou organizácie štúdia na tejto škole. Momentálne v nich študuje 75 mladých športovcov. „Hlavným problémom bolo zabezpečenie dvojfázového tréningu, náročnosť štúdia a ani predpisy nedovolili systematicky vynechávať hodiny, neúčasť na tréningoch zas brzdila športový rast,“ zdôvodnil vytvorenie športového gymnázia riaditeľ Vladimír Lajčák. Vďaka podpore najväčších popradských športových oddielov, Mestkého úradu v Poprade a súhlasu zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, odobrilo tento projekt ministerstvo školstva a zaradilo nový odbor do siete stredných škôl.

Škola bude pre všetkých športovcov
Pri prijatí na športové gymnázium sa budú brať do úvahy: prospech na základnej škole, výsledky dosiahnuté v testovaní deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky, výsledky pohybových testov a dosiahnuté úspechy v športe. Podrobnosti nájdu záujemcovia na webe školy. Okrem prihlášky do športového gymnázia budú môcť žiaci podať ďalšie dve prihlášky na stredné školy, vrátane možnosti prihlásiť sa na klasické štvorročné štúdium na Gymnáziu Kukučínova. Popradské gymnázium sa nechce špecializovať na jeden šport. Do školy sa môžu prihlásiť hokejisti, basketbalisti, futbalisti, volejbalisti, ale aj lyžiari, atléti, plavci či tenisti. „Jednoducho chlapci i dievčatá, ktorí disponujú športovým talentom a zároveň dostatočným intelektuálnym potenciálom pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia,“ dodal Lajčák.

Nezľavia tlak ani na štúdium
Na Slovensku momentálne pôsobí 16 športových gymnázií. V Prešovskom kraji funguje iba jedno súkromné. K Popradu sú najbližšie športové gymnázia v Podbrezovej, Banskej Bystrici a Žiline. Regionálna objednávka pre vznik takéhoto študijného odboru bola podľa Lajčáka veľmi vysoká, aj keď v momentálnom období sa väčšina športových gymnázií trápi. Má to byť spôsobené problémami v slovenskom športe a čiastočne aj pre zníženie úrovne výučby pod tlakom normatívneho financovania škôl. Takýmto problémom sa chce popradské gymnázium vyhnúť. Bonusom popradského gymnázia má byť zaradenie predmetov Základy športovej prípravy a Športový manažment, z ktorých môžu študenti maturovať. Aj keď bude škola vychádzať v ústrety športujúcim študentom, škola nezľaví ani tlak na dosiahnutie druhého cieľa, ktorým je príprava pre štúdium na vysokých školách. (rov)