Vo Svite pribudnú nové nájomné byty

Poslanci Metského zastupiteľstva vo Svite schválili ponuku bratislavskej spoločnosti Tiraxim na prestavbu bývalého školského internátu na nájomný bytový dom. V podtatranskom meste by tak mohlo ešte v tomto roku pribudnúť 84 nájomných bytov.

„Poslanci splnomocnili primátora na podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorou sme sa zaviazali, že po dokončení výstavby objekt odkúpime, ale je tam podmienka, že mesto získa úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu z ministerstva dopravy,“ uviedol primátor Svitu Miroslav Škvarek. Na prízemí objektu by mali vzniknúť dva 2-izbové bezbariérové byty. Na druhom až jedenástom poschodí by malo pribudnúť desať jednoizbových, 48 dvojizbových a 26 trojizbových bytov. Podlahová plocha bytov nepresiahne 50 metrov štvorcových. Celkové náklady na rekonštrukciu objektu a vybudovanie technickej infraštrktúry, vrátane 99 parkovacích miest, predstavujú približne štyri milióny eur. Rekonštrukcia samotného objektu by mala stáť vyše 3,5 mil. eur.

Kolaudovať chcú v novembri
Na prízemí objektu sa nachádzajú obchodné priestory, na ktoré mesto nemôže získať dotáciu ani úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), takže tieto priestory bude musieť mesto odkúpiť z vlastných zdrojov. Mesto plánuje do celého projektu investovať maximálne 398-tisíc eur. Časť prostriedkov sa podľa primátora mestu vráti tým, že obchodné priestory plánuje neskôr odpredať.
Poslanci poverili vedenie mesta podať najneskôr do 29. februára žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB na odkúpenie polyfunkčného bytového domu s 84 nájomnými bytmi bežného štandardu, ako aj podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. „Pokiaľ všetko pôjde tak, ako má ísť a boli by naše žiadosti schválené, tak bytovka by mala byť kolaudovaná niekedy v novembri. Po kolaudácii by nám mali byť uvoľnené prostriedky na jej nákup,“ dodal primátor.

Mesto eviduje 90 žiadostí o byt
Mesto Svit v súčasnosti vlastní asi 265 nájomných bytov. Keď sa podarí celý zámer s prestavbou bývalého internátu na nájomnú bytovku, mesto by vlastnilo približne 350 nájomných bytov, čo je podľa M. Škvareka dosť. „Posunie nás to dopredu, pretože máme asi 90 záujemcov o nájomný byt. Štandard je taký, že keď sa pustí informácia, že sa stavia nájomná bytovka, tak sa podstatne zvýši počet žiadostí o nájomné bývanie,“ dodal primátor. Na pridelenie nájomného bytu však musia žiadatelia spĺňať niekoľko kritérií, vrátane maximálnej výšky príjmu. (rov)