Historický kalendár – 11. týždeň

» 15. marca sa narodil maliar Jozef Lerch (15. 3. 1751 Poprad-Spišská Sobota – po roku 1828). V roku 1789 bol prijatý za mešťana v Levoči. Vyučil sa u svojho tútora, levočského maliara a pozlacovača Jána Reicha a u freskára Karola Voluckého. Pôsobil ako portrétista, bol maliarom oltárnych obrazov a nástenných malieb koncom 18. a v 1. tretine 19. stor. na Spiši a v širšej oblasti východného a severovýchodného Slovenska.
» 16. marca sa narodil náboženský spisovateľ, redaktor a organizátor slovenského katolíckeho exilu Štefan Náhalka (16. 3. 1916 Liptovská Teplička – 6. 3. 1975 Rím, Taliansko). Gymnázium vyštudoval v Levoči, teológiu v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 1942. V rokoch 1945 – 1951 bol tajomníkom spišského biskupa Jána Vojtaššáka a profesorom teológie v seminári v Spišskej Kapitule. V roku 1953 sa mu podarilo ujsť. V Ríme začal budovať Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Založil Slovenské nakladateľstvo sv. Cyrila a Metoda, bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu v Clevelande, redigoval Hlasy z Ríma a Slovak Studies. Sústredil okolo seba elitu katolíckeho duchovenstva v slovenskom exile. Pod jeho vedením vyšli desiatky knižných publikácií.
» 21. marca sa narodil projektant, staviteľ a športový sponzor Josef Šašinka (21. 3. 1891 Rákosskeresztúr, Maďarsko – 2. 2. 1945 alebo 27. 1. 1945 Lisková, pochovaný v Nezenicích, Česko). Josef Šašinka prišiel do Popradu začiatkom 20-tych rokov minulého storočia. Školu stavbárskej praxe získal u Michala Milana Harminca. V Poprade a okolí staval a projektoval viaceré rodinné domy, okresný úrad, Legiobanku, Redutu, kasárne, ale aj Palace v Novom Smokovci. Podieľal sa na výstavbe liečebne vo Vyšných Hágoch. Bol funkcionárom športového klubu PAC. Bol aktívny v hokejovom dianí a patril k iniciátorom fúzie HC Poprad s ŠKVT, z čoho napokon vznikol slávny HC Tatry. Jeho srdcovou záležitosťou bol volejbal. Vďaka Šašinkovi dostali chudobní žiaci popradských škôl bezplatne desiatu, ich rodičia príspevok na školské potreby či oblečenie. Patril k zakladateľom Rotary klubu. V rokoch II. svetovej vojny pomáhal skrývať pred nacistami tých, ktorí túto pomoc potrebovali. Pomáhal partizánom. Gestapáci Jozefa Šašinku popravili v Liskovej pri Ružomberku.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.