Na slovíčko so starostom obce Vlkovce

Obec Vlkovce. Snímka: www.obecvlkovce.sk

Obec Vlkovce. Snímka: www.obecvlkovce.sk

V uplynulom roku sa zrealizoval projekt podporený z prostriedkov fondov z Európskej únie Výstavba multifunkčného ihriska, ktorý sa nám podaril ukončiť napriek určitým ťažkostiam. V roku 2014 sa tiež dokončila  čiastočná revitalizácia obce: projekt Obecná zeleň Vlkovce, Zóna Centrum, Zóna Východ, Zóna Sever. Z vlastných zdrojov sme  v roku 2015 zabezpečili oplotenie multifunkčného ihriska. 6. mája 2015  postihla obec Vlkovce rozsiahla povodeň, ktorá spôsobila hospodárske škody na majetku jednotlivých občanov. Práve preto sa zamýšľame nad komplexným riešením protipovodňových opatrení a nielen čiastkovým. Hoci možno aj to by poniektorí privítali, bez ohľadu na to, že ide len o krátkodobé a  neefektívne riešenie. Chceme sa zapojiť do plánovaných protipovodňových projektov pre rok 2016. V uplynulom roku sme oslovili aj správcu tunajšieho vodného toku, takže nevyhnutné  kroky k riešeniu havarijných časti vodného toku Vlkovského potoka chceme podniknúť bez ohľadu na plánované protipovodňové projekty.V tomto roku sa obec na základe výzvy na predkladanie projektov na energetickú úsporu verejných budov zapojí  do tohto projektu a v prípade schválenia  by chcela zrealizovať projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Vlkovce.

Ján Kalata, starosta obce Vlkovce