Spišskí historici sa zídu v Poprade

Hlavnými aktivitami Spišského dejepisného spolku tohto roku budú dve odborné konferencie.

Historik Ivan Chalupecký. Snímka: archív redakcie

Historik Ivan Chalupecký (vľavo). Snímka: archív redakcie

Tie sa budú venovať hodnoteniu práce archeológov na Spiši za uplynulých 40 rokov a 760. výročiu prvej písomnej zmienky o Poprade. Tieto dve témy získali medzi členmi spolku najväčšiu podporu. Konferencia o archeológii sa podľa tajomníka spolku Miroslava Števíka uskutoční v jarnom termíne, teda niekedy v máji, najneskôr v júni. Konferencia venovaná Popradu sa uskutoční v jesennom termíne, v októbri alebo novembri. Členovia Spišského dejepisného spolku tiež schválili jednu jesennú exkurziu, v rámci ktorej členovia spolku navštívia významné archeologické lokality na Spiši. Členom spolku sa dostala do rúk aj 23. ročenka Spišského dejepisného spolku pod názvom Z minulosti Spiša, ktorej zostavovateľom je predseda organizácie Ivan Chalupecký.

V rámci 24. valného zhromaždenia Spišského dejepisného spolku, ktoré sa konalo uplynulý víkend v Kežmarku, boli aj dve odborné prednášky. S prvou z nich vystúpila historička Nora Baráthová, ktorá prítomným priblížila tému s náz­vom Thökölyovci a Kežmarok. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová sa venovala stému výročiu úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra.

Spišský dejepisný spolok vznikol v roku 1883. Po roku 1948 bola jeho činnosť zastavená. V roku 1965 vznikol Krúžok historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý bol akýmsi pokračovateľom spolku. K obnoveniu SDS došlo v roku 1992.