Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* V Poprade sa začína prejavovať kríza miestneho vládnutia. Na zasadnutí mestskej rady sa veľmi ostro a jednoznačne vymedzil proti starostovi Försterovi silný muž Popradu, podnikateľ Viliam Krieger. Tým sa na povrch dostali dovtedy len tušené vzťahové problémy medzi oboma mužmi rozdielnych pohľadov na dosiahnutie jediného cieľa, teda vybudovania silného Popradu.
* V Tatranskej Polianke sa liečilo 120, v Starom Smokovci 50 a v Tatranskej Lomnici 15 vojakov a dôstojníkov. Utlmenie bojov znamenalo aj menšiu obsadenosť liečební. Napriek tomu vojenská správa potvrdzovala ďalšie doliečovania zranených vojakov v tatranských liečebných a kúpeľných zariadeniach.
* Celého Spiša sa dotkla správa o úmrtí Pavla Winklera (22. marca), ktorý sa zaslúžil o rozvoj hasičstva v regióne, za čo získal ocenenie dokonca od samotného cisára Františka Jozefa. Smútočnú reč predniesol aj spišskosobotský právnik Dr. Koloman Winkler.
* Marcové zasadnutie Spišského spolku v Budapešti potvrdilo Dr. Pála Habererna (1851 – 1936) vo funkcii predsedu. Otec Pavla Habererna Jonatán sa narodil vo Veľkej. Syn Pavol (Pál) bol významným budapeštianskym urológom a významným propagátorom Tatier a Spiša. Na čele spomenutého spolku sa staral napr. aj o štipendiá pre chudobnejších nadaných študentov. Vracal sa často do Veľkej do rodinnej vily „Haberern“. Významným funkcionárom tohto spolku bol aj Quido Hoepfner.
* Štát chcel mať pod kontrolou textilný priemysel a Kežmarok bolo jedným z jeho centier. V marci bol menovaný za vojenského zmocnenca vo Weinovej továrni dôstojník Ákos Aczel. Tento pán bol aj zmocnencom pre železničnú stanicu v Kežmarku.
* Oficiálne bolo oznámené, že najmä s ohľadom na vojenské potreby bude urýchlene vybudovaná cesta z Kežmaku cez Rakúsy do Ždiaru. Pokačovanie bolo vytýčené do Javoriny a na Lysú poľanu. Išlo prevažne o rekonštrukciu nevyhovujúcej cesty. (arg)