Kežmarok sa pripojí k oslavám Majstra Pavla

Majster Pavol už nerozdeľuje
Ešte vo februári podpísali mestá a obce, v ktorých sa nachádza dielo Majstra Pavla, memorandum o spolupráci, keďže budúci rok si pripomenieme 500. výročie dokončenia jeho diela v Levoči. „Na Kežmarok sa pri podpísaní Memoranda nedopatrením pozabudlo. K úplnej náprave došlo minulý piatok, kedy zástupca primátora Levoče Jozef Cvoliga navštívil mesto a Memorandum podpísal aj primátor Ján Ferenčák,“ informovala komunikačná manažérka mesta Zuzana Šlosárová.

Obce a mestá sa bránia proti povodniam
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizovalo koncom minulého roka prieskum, ktorý mapoval prístup samospráv k  protipovodňovým opatreniam. Vyplynulo z neho, že viac ako 56 percent miest a obcí vykonáva protipovodňové opatrenia, ďalších takmer 34 percent ich nerealizuje a zvyšných 9 percent uviedlo, že vodný tok netečie obcou. Informoval o tom hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Pokorili veľkonočný rekord
Kúpele Nový Smokovec vytvorili počas Veľkonočnej soboty pre všetkých návštevníkov Vysokých Tatier Veľkonočné mestečko. Hlavným cieľom akcie bolo spríjemniť domácim i turistom veľkonočné sviatky a popri tom sa pokúsiť o prekonanie rekordu z roku 2014 v počte zavesených kraslíc na tatranskom veľkonočnom strome, a to sa podarilo. Tento rok ich počet dosiahol 918 kusov. Do programu organizátori zaradili folklórne vystúpenia, remeselnú uličku či tvorivé dielne výroby kraslíc.

Nechajte si zadarmo odmerať cukor
Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej je venovaný Svetový deň zdravia. Ten už tradične pripadá na 7. apríl. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať pozornosť. Tento rok je témou Diabetes mellitus – cukrovka. Poradenské centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade uskutoční výjazdovú akciu, pri ktorej sa bude merať hladina cukru v krvi. Zastavte sa 7. apríla v Tescu v Kežmarku v čase od 9.00 do 12.00 h.

Ulica Trhovište si na opravu počká
Vo februári mesto Kežmarok obdržalo petíciu za výstavbu mestskej komunikácie a chodníka na ulici Trhovište. Mesto však nezistilo rozpor s právnymi predpismi a informovalo, že oprava cesty na ulici Trhovište bola plánovaná v roku 2008 v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna. Vzhľadom na problémy s financovaním zo strany deaflympijského výboru sa rekonštrukcia neuskutočnila. Mesto preto opravilo výtlky z vlastných zdrojov a rekonštrukcia druhej časti bude závisieť od financií mesta.

Poprad má Občiansku hliadku
V popradskej mestskej časti Matejovce začala fungovať Občianska hliadka. Pôsobnosť hliadky bude na teritóriu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov rómskej komunity, hliadky budú pôsobiť hlavne tam. Štyria členovia hliadky budú nápomocní Mestskej polícii v Poprade najmä pri ochrane verejného poriadku a na úseku ochrany životného prostredia – nahlasovaní čiernych skládok. Pracovať budú vo dvojiciach od 7.00 do 15.00 h a od 14.00 do 22.00 h.

V Spišskej Belej zmodernizujú školu
Základná škola na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej dostane prístavbu. Mesto bolo úspešné s projektom prístavby telocvične a jej vybavenia. V rámci nej pribudnú škole chýbajúce šatne, sprchy, toalety a kabinety telesnej výchovy. Na tento účel získalo mesto dotáciu z ministerstva školstva 62-tisíc eur. Z vlastných prostriedkov mesto na tento účel vyčlení vyše 20-tisíc eur. Stavebné práce chce mesto ukončiť ešte v tomto roku, aj keď lehota na použitie dotácie bude dlhšia.

Advokáti budú radiť zadarmo
Pri príležitosti Dňa advokácie pripravila Slovenská advokátska komora v Poprade po prvýkrát bezplatné právne poradenstvo. Regionálni advokáti z Popradu v spolupráci s primátorom mesta Jozefom Švagerkom pozývajú záujemcov o právne rady v stredu 20. apríla na Mestský úrad v Poprade. Advokáti poradia v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného práva. Advokáti budú poskytovať svoje služby na mestskom úrade od 9.00 do 14.00 h.

Memoriál vyhral Čech Glajcár
Čech Roman Glajcár z Horskej služby Beskydy sa stal celkovým víťazom 15. ročníka medzinárodných pretekov horských služieb Memoriál Vlada Tatarku. Druhý skončil Milan Madaj z Oblastného strediska HZS Západné Tatry a tretiu priečku si vybojoval opäť pretekár z Čiech Marek Sloboda z HS Beskydy. Celkovo sa na štart postavilo 33 pretekárov z Čiech, Poľska a Slovenska. Na súťažiacich čakali disciplíny: obrovský slalom bez saní, lezenie na skalu a kross.

Spomienka na obete režimu
Už o pár dní sa chystá spomienka na tých, ktorí boli prenasledovaní počas minulého režimu. Oblastná organizácia politických väzňov v Poprade pozýva všetkých, ktorí chcú prejaviť svoju úctu známym i neznámym obetiam komunistického režimu na pietnu spomienku pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných. Tá sa uskutoční v stredu 13. apríla o 14.00 h pri Pamätníku mučených a umučených v rokoch totality na cintoríne v Poprade-Veľkej.