O krok bližšie ku kampusu

Mesto Kežmarok si vymení budovy s Prešovským samosprávnym krajom.

Budovy kežmarských kasární. Snímka: rov

Opustené kežmarské kasárne. Snímka: rov

Výjazdové zasadnutie vlády SR v Kežmarku prinieslo 10. februára schválenie tzv. Akčného plánu pre okres Kežmarok. Jeho súčasťou je vybudovať v areáli bývalých kasární kampus, v ktorom budú umiestnené tri kežmarské stredné školy. Z teoretickej roviny sa projekt posúva k zámene budov medzi mestom a Prešovským samosprávnym krajom. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovalo na zasadnutí 14. apríla o zámene nehnuteľností medzi mestom Kežmarok a Prešovským samosprávnym krajom. Dve budovy, v ktorých prebieha vyučovanie študentov Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, patria Prešovskému samosprávnemu kraju, zriaďovateľovi školy. Tieto budovy plánuje mesto vymeniť za budovy v areáli bývalých kasární. Kežmarok tak dostane do vlastníctva budovy v centre mesta a PSK bude vlastníkom bývalých kasární a bude môcť do objektov investovať. Kežmarskí poslanci návrh zámeny nehnuteľností schválili, 25. apríla bude zasadať Zastupiteľstvo PSK a je nutné, aby sa k návrhu priklonila aj druhá strana.

Sťahovanie o dva roky
„Predseda PSK Peter Chudík už v tomto roku navrhuje z rozpočtu samosprávneho kraja uvoľniť 500-tisíc eur, regionálny príspevok schválený vládou bol v rovnakej výške,“ uviedol Ján Ferenčák, primátor Kežmarku. Na začiatok kampusu bude teda vyčlenený 1 milión eur, pričom celková odhadovaná cena projektu je 4 – 5 miliónov eur. „Rátam, že do dvoch, maximálne troch rokov by sa mohli školy presťahovať. Bude tam 2 000 stredoškolákov, chceme im infraštruktúru upraviť tak, že budú mať všetko na jednom mieste, budú mať spoločnú knižnicu, jedáleň, budeme poskytovať jedlá aj pre iných, bude to taký spoločný život,“ uviedol Ján Ferenčák.

Školy kampus vítajú
Mesto využije budovy v centre mesta podstatne atraktívnejšie ako budovy kasární, či je však výhodný kampus aj pre samotné školy, povedala Daniela Mihóková, riaditeľka gymnázia P. O. Hviezdoslava: „My ako škola, ktorá sme v nájme, participujeme na platení nájmu a pri danom spôsobe financovania školstva je to problém, žiakov je stále menej. Platenie nájmu, či máte žiakov 550 alebo 300, je rozdiel. Budova je stará, prevádzkové náklady sú vysoké, teplo a energie zožerú polovicu normatívu na celý rok.“ Gymnázium platí evanjelickej cirkvi a. v. ročné nájomné takmer 50 000 eur, polovicu financuje zriaďovateľ a polovicu by mala platiť samotná škola, ale posledné dva roky je to veľký problém, s ktorým pomáha práve zriaďovateľ. Navyše gymnázium sa stará o park, platí zo zákona vyplývajúce poplatky ako revízia bleskozvodu a pod. „Učitelia nemajú kabinety a pre študentov je prostredie školy neatraktívne,“ vysvetľuje Daniela Mihóková. Celý návrh kampusu vníma pozitívne. Okrem toho, že nájomné platiť nebudú, v zateplenej budove s plastovými oknami sa náklady na kúrenie znížia asi o 30 %, čo je výrazná úspora. Najbližším dôležitým krokom je teda schválenie zámeny nehnuteľností medzi mestom Kežmarok a PSK na zasadnutí Zastupiteľstva PSK 24. apríla. Momentálne je projektu kampusu naklonené vedenie mesta, riaditeľky stredných škôl v Kežmarku a primátor mesta označil aj spôsob rokovania s PSK za prístupný a iniciatívny. (jat)